Категорія - Професіонали |  Галузь - (Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності)
Інструкція для посади "Фахівець з неруйнівного контролю III-го рівня кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Підготовка та атестація з НК. Стаж роботи фахівцем з неруйнівного контролю II рівня кваліфікації - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: загальні питання НК: метрологічне забезпечення методу НК, порядок розроблення НД з НК; стандарти та іншу чинну НД щодо методу контролю та апаратури для його застосування; конструкції, технології виготовлення, експлуатації та ремонтування об'єктів контролю; класи, види та типи дефектів, параметри (характеристики), що вимірюються, ідентифікаційні ознаки для класифікації дефектів; системи контролю, що використовуються для перевірки об'єктів (продукції) певного виду; технологію контролю об'єктів (продукції) певним методом контролю; параметри методу і апаратури, які визначають достовірність результатів контролю, способи їх розрахунку та допуски на відхилення від номінальних значень; способи усунення факторів, що перешкоджають контролю, виділення і подання інформації, необхідної для оцінювання результатів контролю; шкідливі екологічні фактори використання певного методу НК і способи запобігання їх впливу на довкілля та людину; сучасний стан та перспективи розвитку методу або кількох методів НК; передовий вітчизняний та світовий досвід застосування методів НК.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботи з НК. Здійснює контроль об'єктів (продукції) із застосуванням одного або кількох методів та апаратури для неруйнівного контролю (НК). Вибирає ефективні методи та системи НК для проведення технічного діагностування об'єктів (продукції) під час їх виготовлення, експлуатації та ремонтування. Розроблює методики та технологічні карти контролю відповідно до вимог нормативної документації (НД). Погоджує технологічні карти та іншу документацію, підготовлену (розроблену) фахівцями з неруйнівного контролю II рівня кваліфікації. Перевіряє справність апаратури і налагоджує її на задані параметри. Виконує операції контролю та інтерпретує їх результати. Робить остаточні висновки про технічний стан об'єктів (продукції). Провадить інспекційний контроль об'єктів (продукції) та робіт, які контролювалися або виконувалися працівниками з НК нижчої кваліфікації. Керує роботою підлеглих працівників з НК нижчої кваліфікації. Бере участь у підготовці та атестації працівників з НК.

Спеціалізація
Фахівець з неруйнівного контролю (радіаційний метод контролю РК/RT), III рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) радіаційним методом, інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК. Фахівець з неруйнівного контролю (ультразвуковий метод контролю УК/UT), III рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) ультразвуковим методом, інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК. Фахівець з неруйнівного контролю (вихрострумовий метод контролю ВК/ET), III рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) вихрострумовим методом, інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК. Фахівець з неруйнівного контролю (магнітний метод контролю - МК/MT), III рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) магнітним методом, інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК. Фахівець з неруйнівного контролю (візуально-оптичний метод контролю ВО/VT), III рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) візуально-оптичним методом, інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК. Фахівець з неруйнівного контролю (капілярний метод контролю - КК/PT), III рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) капілярним методом, інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК. Фахівець з неруйнівного контролю (радіографічний метод контролю - РГК/RGT), III рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) радіографічним методом, інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК. Фахівець з неруйнівного контролю (радіохвильовий метод контролю РХК/RWT), III рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) радіохвильовим методом, інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК. Фахівець з неруйнівного контролю (метод контролю герметичності ГК/LT), III рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) методом герметичності, інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК. Фахівець з неруйнівного контролю (тепловий метод контролю ТК/WT), III рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) тепловим методом, інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК. Фахівець з неруйнівного контролю (метод контролю акустичної емісії АЕК/AET), III рівень кваліфікації - здійснює контроль об'єктів (продукції) методом акустичної емісії, інтерпретує результати контролювання, оцінює якість за результатами контролю одним або кількома методами, робить остаточні висновки про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); керує роботою фахівців і контролерів з НК.

Приклади робіт
Литво; поковки, прокат, листи; зварювання та наплавки; труби; металовироби та напівфабрикати; контроль об'єктів (продукції), контролювання за вимогами галузевої НД і специфікою виробничого сектору поверхні та інших параметрів об'єктів (продукції) відповідно до особливостей застосування одного або кількох методів НК, оцінювання якості та підготування остаточних висновків про технічний стан проконтрольованих об'єктів (продукції); розроблення методик та технологічних карт НК.