Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на річковому транспорті", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: положення з диспетчерського керівництва роботою флоту і портів; судночасові норми оброблення суден у портах та на причалах клієнтури; порядок виконання вантажно-розвантажувальних робіт; правила плавання суден; правила формування составів та зачалювання суден; форми диспетчерського контролю та обліку; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ); правила внутрішнього трудового розпорядку; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує розпорядження диспетчера, доповідає про їх виконання. Стежить за обробленням суден і виконанням плану вантажно-розвантажувальних робіт у порту та подає про це дані до диспетчерської наради. Стежить за дислокацією суден, формуванням та відправленням составів і веде відповідний оперативний облік. Готує змінно-добові плани оброблення суден у порту та передає їх начальникам дільниць (районів). Передає за призначенням рейсові накази та інші письмові та усні розпорядження диспетчера. Приймає від капітанів суден рапорти про виконання рейсових наказів, заявки на паливо, матеріали, інвентар та передає їх виконавцям. Одержує повідомлення щодо виявлених несправностей шляху та обстановки, а також зведення метеослужб про стан і прогнози погоди, інформує про це вахтових начальників суден. Оформлює документи на сплату рейдових робіт, що виконуються транзитним флотом. Приймає телефонограми, радіограми щодо оброблення суден і вагонів. Сповіщає вантажоодержувачів про час надходження вантажів на їхню адресу. Веде оперативний облік та звітність.