Категорія - Технічні службовці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Касир", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Касир товарний (вантажний) I категорії: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи на посаді касира товарного (вантажного) II категорії - не менше 3 місяців. Касир товарний (вантажний) II категорії: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: правила перевезення вантажів і багажу; тарифні керівництва; форми вантажної провізної документації; правила зберігання документів суворої звітності та порядок складання звітності щодо них; порядок переадресування вантажів; правила ведення касової книги та складання касової звітності; схему відповідної транспортної мережі на основні маршрути транспорту; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Оформлює та перевіряє документи з приймання, вантаження та видавання вантажів, а також їх переадресування. Веде розрахунки з клієнтами за перевезення вантажу, багажу та надання послуг (вантажно-розвантажувальні роботи, зберігання вантажу і тощо). Веде касову книгу і складає касову звітність. Виконує розрахунки щодо невиконаних перевезень та повертає клієнтам гроші. Здає виручку. Веде оперативний облік перевезень вантажів. Зберігає бланки документів суворої звітності та веде звітність щодо них. Вносить зміни, що виникають внаслідок рішень, прийнятих відповідними органами, у тарифні керівництва та правила перевезення вантажів. Приймає в чинному порядку заявки на перевезення вантажів та накладні.