Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Механік груповий флоту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією механіка на суднах не нижче 4-ої групи: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, правила технічної експлуатації флоту; правила і нормативні документи Річкового Регістру; Статут внутрішнього водного транспорту, Статут служби на суднах річкового флоту про дисципліну працівників річкового транспорту; новітні досягнення в галузі вітчизняного та зарубіжного суднобудування, машинобудування та судноремонту; передові методи праці; основи економіки, організації виробництва та праці; теоретичні основи теплотехніки, електроприводу, методів оцінки технічного стану, надійності та довговічності, техніко-експлуатаційні характеристики головних та допоміжних СЕУ суден; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує утримання суднових силових установок на закріпленій за ним групі суден у справному експлуатаційному та технічному стані, безперебійну та безаварійну їх роботу. Вивчає спрацювання відповідальних деталей суднових механізмів. Організовує здійснення модернізаційних, теплотехнічних та інших заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану суден своєї групи, зниження витрат палива, мастильних та інших матеріалів, підвищення техніко-економічних та експлуатаційних показників їх роботи. Надає практичну допомогу судновим механікам у визначенні обсягу ремонту машин, механізмів та систем на суднах групи, перевіряє правильність і повноту складання ремонтних відомостей з врахуванням вимог Річкового Регістру та інших контролюючих органів, забезпечує при цьому підтримування суден у справному технічному стані. Організовує саморемонт суден своєї групи й забезпечує якість та строк ремонту. Здійснює контроль за ходом і якістю ремонту, що провадиться силами підприємства. Вивчає та узагальнює передові методи технічної експлуатації флоту та забезпечує впровадження їх на суднах своєї групи. Контролює дотримання екіпажами суден правил з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища. Веде на суднах своєї групи виховну роботу щодо зміцнення трудової та виробничої дисципліни.