Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Механік груповий перевантажувальних машин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією механіка району (дільниці): для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження; Статут про дисципліну працівників річкового транспорту, правила технічної експлуатації і ремонту перевантажувальних машин, їх будову, конструктивні особливості та режими роботи; положення про планово-запобіжний ремонт; норми постачання перевантажувальних машин паливом, електроенергією, мастильними та іншими матеріалами; вигляд та форми технічної документації, обліку і звітності, правила їх оформлення; основи економіки, організації праці та управління; технологію й організацію виробництва перевантажувальних машин; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у цій галузі; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує технічне обслуговування і своєчасний ремонт закріпленої групи перевантажувальних машин, їх ефективне використання на перевантажувальних роботах. Аналізує показники використання перевантажувальних машин, вузлів та деталей, розробляє заходи з підвищення довговічності та надійності роботи перевантажувальних машин. Розробляє плани і графіки ремонту перевантажувальних машин, здійснює контроль за ходом ремонту, бере участь у прийманні машин з ремонту та їх випробуванні. Упроваджує нові прогресивні методи ремонту, удосконалює організацію праці робітників з техобслуговування та ремонту перевантажувальних машин, забезпечує безпечні умови праці. Сприяє розвитку винахідництва та раціоналізації, вивчає передовий вітчизняний та зарубіжний досвід технічного обслуговування і ремонту перевантажувальних машин. Веде встановлену документацію, облік та звітність. Складає заявки на постачання перевантажувальних машин змінними та запасними частинами, матеріалами, паливом, здійснює контроль за їх витрачанням. Готує перевантажувальну техніку до технічного огляду, проводить оперативні огляди. Проводить періодичну перевірку знань та систематичний інструктаж з портовими робітниками-механізаторами й контролює виконання ними правил технічної експлуатації перевантажувальних робіт. Контролює додержання робітниками трудової та виробничої дисципліни, суворе додержання ними правил охорони праці, протипожежного захисту. Керує роботою персоналу, зайнятого технічним обслуговуванням та ремонтом перевантажувальних машин.