Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Інспектор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за фахом на флоті: для бакалавра - не менше 3 років, молодшого спеціаліста - не менше 4 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, правила технічної експлуатації флоту; правила і нормативні документи Річкового Регістру; Статут внутрішнього водного транспорту; Статут служби на суднах річкового флоту; Статут про дисципліну працівників річкового транспорту; будову несамохідних суден, механізми і устаткування, що установлені на них; передовий та зарубіжний досвід у галузі технічного обслуговування суден та судноремонту; передові методи праці; основи економіки, організації виробництва та праці, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль за утриманням несамохідних суден у справному технічному стані, виконанням екіпажів, що обслуговують ці судна, правил та інструкцій з технічної експлуатації, охорони праці, протипожежних заходів. Упроваджує передові методи технічної експлуатації на закріпленій групі суден, забезпечує здійснення модернізаційних та інших робіт, спрямованих на поліпшення технічного стану та підвищення техніко-економічних показників роботи суден. Виявляє дефекти суден, визначає обсяг ремонту, перевіряє правильність та повноту складання ремонтних відомостей. Здійснює контроль за ходом ремонту суден, бере участь у комісії з прийняття їх з ремонту. Здійснює контроль за своєчасним проведенням профілактичного ремонту і докуванням, не дозволяючи при цьому позапланових простоїв суден, забезпечує запасними частинами, матеріалами, інструментом та судновою документацією згідно з установленими нормами. Перевіряє знання екіпажів, що обслуговують ці судна, правил та інструкцій з технічної експлуатації та розміщення вантажу на суднах, виконання вантажних робіт, правил охорони праці, протипожежних заходів, надає їм допомогу у виконанні виробничих планів, покращанні трудової дисципліни й організації виховної роботи, бере участь у комісії з інспекторських оглядів суден.