Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Інспектор з кадрів закордонного плавання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за фахом: для бакалавра - не менше 3 років, молодшого спеціаліста - не менше 4 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, положення, інструкції та інші керівні матеріали, що стосуються роботи з кадрами, обліку особового складу, збереження документів; порядок оформлення прийняття, переміщення і звільнення кадрів закордонного плавання, порядок ведення та збереження їх трудових книжок і особових справ, а також ведення обліку руху кадрів та складання звітності про стан трудової дисципліни; основи соціології праці і передовий вітчизняний та зарубіжний досвід роботи з кадрами; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; трудове законодавство.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Займається добором та розставленням кадрів плавскладу по закріпленій групі суден закордонного плавання. Здійснює згідно зі штатним розписом спільно з капітанами укомплектування суден кваліфікованими кадрами. Розробляє на базі аналізу причин плинності кадрів заходи із закріплення кадрів та утворення постійних суднових екіпажів. Забезпечує своєчасне правильне оформлення документів на членів екіпажів суден, що виконують закордонні рейси. Стежить за своєчасним наданням морякам відпускних та вихідних днів, і відгулів. Проводить на замовлення суден необхідні заміни членів екіпажів. Вивчає ділові та моральні якості плавскладу, аналізує стан трудової дисципліни, виконання митних правил та вживає необхідних заходів щодо усунення виявлених недоліків та вносить пропозиції про заохочення особового складу суден. Веде облік плавскладу закріпленої групи суден за спеціальностями, кваліфікаціями та морськими дипломами. Складає проекти наказів щодо призначення членів екіпажів на судна, попередньо узгодивши їх з відповідними службами. Готує пропозиції щодо направлення членів екіпажів суден на курси підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Вивчає передовий досвід роботи з кадрами.