Категорія - Професіонали |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією на інженерно-технічних посадах у суднобудуванні: для магістра - не менше 7 років, для спеціаліста - не менше 10 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з управління якістю продукції; систему державного нагляду, міжвідомчого та відомчого контролю за якістю; Особливі умови поставки суден цивільного призначення, Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення, Правила Регістру та правила Річкового регістру; Статут служби на судах річкового флоту; Статут служби на судах морського флоту; Статут про дисципліну працівників річкового транспорту; методи планування підвищення якості продукції; системи, методи та засоби технічного контролю; технологію суднобудування; порядок атестації якості; правила проведення приймальних випробувань суден; організацію обліку, порядок і терміни складання звітності про якість продукції; досвід передових та зарубіжних суднобудівних підприємств щодо досягнення високих показників якості продукції та її контролю; чинні державні стандарти, технічні умови, стандарти підприємств; основи економіки, організації виробництва, праці й управління; вимоги з охорони праці до суден внутрішнього і змішаного плавання та суднового устаткування; санітарні правила до суден; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює контроль за якістю будівництва та термінами поставки суден. Бере участь у розгляді та дає висновки щодо розроблюваної проектними організаціями технічної документації, візує проекти договорів на будівництво суден, погодження на виконання додаткових робіт. Ураховує відступи від проекту та аналізує їх виникнення, узгоджує повідомлення про коригування проектів. Веде нагляд за виготовленням відповідальних вузлів та конструкцій суден, узгоджує з проектними організаціями та заводами номенклатуру приймання окремих вузлів, погоджує її з прийманнями, що проводяться інспекціями Регістру. Після отримання актів ВТК суднобудівного заводу приймає роботи з окремих етапів та вузлів. Контролює якість та комплектність виготовлених механізмів та устаткування до встановлення їх на судно, а також правильність їх технічної експлуатації після установлення на судні до здавання судна замовнику. Вирішує технічні та організаційні питання, що виникають у процесі будівництва суден. Перевіряє готовність судна до виходу на ходові випробування, бере участь у комісіях з іспитів та прийому дослідних і головних зразків суднових механізмів та виробів у приймально-здавальних випробуваннях і пробних рейсах. Перевіряє звітну технічну документацію, що видається на судно. Бере участь у розгляді рекламаційних актів, що надходять від пароплавств-власників суден, пред'являє суднобудівельному заводу претензії та штрафні санкції за прострочення здавання суден всупереч термінам, які обумовлено договорами. Розглядає раціоналізаторські пропозиції, що стосуються будівництва суден, робить щодо них висновки та узгоджує порядок їх затвердження. Керує роботою екіпажу з вивчення та освоєння судна до прибуття приймальної комісії. Розглядає калькуляції, кошторисно-фінансові розрахунки для обґрунтування орієнтовних цін на судна, а також на додаткові роботи, що не передбачені технічними проектами.