Категорія - Професіонали |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Механік-наставник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією механіка групового: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 3 років; за професією механіка на суднах: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження в частині розвитку річкового транспорту та вдосконалення технічної експлуатації суднової техніки; правила технічної експлуатації річкового транспорту та інші керівні документи з технічної експлуатації суднової техніки; правила і нормативні документи Річкового і Морського Регістрів; трудове законодавство; Статут з дисципліни працівників річкового транспорту, Статут внутрішнього водного транспорту, Статут служби на суднах річкового флоту; основні напрями науково-технічного прогресу на річковому транспорті та передовий вітчизняний і зарубіжний досвід технічної експлуатації суден; теоретичні основи теплотехніки, електротехніки; методи оцінки надійності та довговічності, наукової організації технічної експлуатації суден; техніко-експлуатаційні характеристики суднової техніки; основи економіки, організації виробництва і праці; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
На закріпленій групі флоту забезпечує технічну експлуатацію суднової техніки з додержанням нормативних техніко-експлуатаційних характеристик. Здійснює контроль за дотриманням у справному технічному стані енергетичного, рефрижераторного, технологічного та іншого устаткування, суднових систем, пристроїв і механізмів, а також за забезпеченням своєчасного та кваліфікованого технічного обслуговування, правильного ведення суднової технічної та експлуатаційної документації, якісним технічним навчанням, виконанням вимог і розпоряджень органів технічного нагляду та державних інспекцій. Проводить на суднах практичні заняття з відпрацювання правильних дій під час аварійних ситуацій внаслідок відмови суднової техніки шляхом імітації окремих відмов. Надає допомогу екіпажам суден у налагоджувальних і теплотехнічних роботах, виявляє конструктивні та експлуатаційні дефекти, організовує рекламаційну роботу, збирання та оброблення інформації з надійності та довговічності суднової техніки. Вивчає умови експлуатації та розроблює заходи щодо подовження міжремонтних періодів роботи устаткування. Бере участь у підготовці пропозицій з реконструкції, переозброєння суден, у роботах з упровадження засобів технічної діагностики, автоматики, малої механізації, нової техніки. Несе відповідальність за дотримання правил технічної експлуатації, інструкцій з експлуатації заводів-виробників на суднах закріпленої групи; розглядає технічні проекти на нові судна і суднову техніку, бере участь у випробовуваннях зразків нової техніки. Проводить аналіз чинних нормативів з технічної експлуатації флоту, готує пропозиції щодо їх переопрацювання та коригування. Бере участь у розслідуванні причин аварій суднових механізмів, а також у розробленні заходів щодо їх запобігання. Сприяє раціоналізаторській роботі, узагальнює передовий досвід у галузі технічної експлуатації флоту. Вивчає ділові якості командного складу флоту, подає пропозиції щодо добору й розстановки кадрів. Веде виховну роботу, спрямовану на підвищення трудової та виробничої дисципліни, поліпшення якості роботи флоту, зниження витрат на ремонт і технічне обслуговування. Здійснює контроль за дотриманням правил охорони праці, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.