Категорія - Професіонали |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Інженер-диспетчер з руху флоту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний інженер-диспетчер: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-диспетчера I категорії - не менше 2 років. Інженер-диспетчер I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера-диспетчера з руху флоту II категорії - не менше 2 років. Інженер-диспетчер II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-диспетчера - не менше 1 року. Інженер-диспетчер: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження та інші керівні, методичні та нормативні матеріали з питань планування виробничої та експлуатаційної діяльності флоту; техніко-експлуатаційні та техніко-економічні характеристики суден; правила перевезення вантажів і пасажирів; основи технологічного процесу оброблення суден у портах; основи судноводіння на внутрішніх водяних шляхах; засоби організації та механізації диспетчерської служби; вітчизняний та зарубіжний досвід у сфері технології та прогресивних методів експлуатації флоту й оброблення його в портах; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює оперативне керівництво і контроль за роботою флоту, виконанням суднами графіків (розкладів) руху і планів перевезення вантажу та пасажирів, інших виробничо-фінансових показників. Організовує роботу щодо завантаження суден у зворотному напрямі. Вживає оперативних заходів щодо запобігання та ліквідації простоїв суден під вантажними операціями в портах і на причалах клієнтури, а також з раціонального використання вантажопідйомності та вантажопасажиромісткості флоту. Вживає заходів щодо своєчасного забезпечення суден паливом, мастильними матеріалами та іншими видами комплексного обслуговування. Своєчасно інформує командний склад суден про штормові попередження і вживає необхідних заходів щодо надання допомоги суднам, які терплять лихо. Регулює процес перепуску суден через шлюзи. Підтримує постійний зв'язок з портовими, санітарними та іншими зацікавленими організаціями про прихід суден у порт та їх відхід з порту. Здійснює облік та складання установленої звітності по флоту. Керує роботою змінних диспетчерів та операторів диспетчерської служби і контролює ведення ними диспетчерських журналів та іншої документації. Сприяє впровадженню наукової організації праці, поширенню передових методів праці кращих екіпажів суден.