Категорія - Професіонали |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Інженер спеціального флоту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний інженер спеціального флоту: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера спеціального флоту I категорії - не менше 2 років. Інженер спеціального флоту I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера спеціального флоту II категорії - не менше 2 років. Інженер спеціального флоту II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера спеціального флоту - не менше 1 року. Інженер спеціального флоту: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали, що стосуються технології робіт, технічного обслуговування та ремонту спеціального флоту; правила плавання на внутрішніх водних шляхах, виробничі потужності, технічні характеристики машинних установок та іншого устаткування на суднах; новітні досягнення в галузі вітчизняного та зарубіжного суднобудівництва спеціального флоту для виконання підводних робіт, технічного оснащення флоту, технічної експлуатації флоту і судноремонту; передові методи організації праці і виробництва, з технічної експлуатації флоту і судноремонту; питання економіки, організації праці та управління; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво технічною експлуатацією спеціального флоту, що використовується на рятівних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших підводних роботах, а також контроль за використанням при цьому найбільш ефективної технології робіт, забезпечення своєчасного та якісного ремонту спеціального флоту, належного технічного обслуговування, виконання екіпажами суден чинних правил, наказів, положень, вимог, нормативних та інших інструктивних документів з технічної експлуатації суднового устаткування, систем, пристроїв та механізмів, правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Керує своєчасною підготовкою до ремонту суден спеціального флоту. Контролює оформлення суднових документів, правильність ведення суднової технічної документації, облік та звітність щодо технічної експлуатації флоту. Організовує підготовлення документів на списання суден з балансу підприємства. Узагальнює прогресивний досвід роботи і розробляє пропозиції щодо вдосконалення технічної експлуатації та технології робіт спеціального флоту. Проводить роботу з підвищення технічних та економічних знань працівників спеціального флоту, виховну роботу в колективі.