Категорія - Професіонали |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Інженер із суднопідіймальних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний інженер із суднопідіймальних робіт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера із суднопідіймальних робіт I категорії - не менше 2 років. Інженер із суднопідіймальних робіт I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера із суднопідіймальних робіт II категорії - не менше 2 років. Інженер із суднопідіймальних робіт II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера із суднопідіймальних робіт - не менше 1 року. Інженер із суднопідіймальних робіт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали з питань організації виконання суднопідіймальних робіт, аварійно-рятувальних робіт на річках, водосховищах та інших внутрішніх водоймах, а також у басейнах плавання суден змішаного плавання; правила плавання на внутрішніх водяних шляхах та в морі; технологічні схеми та кошторисні норми на суднопідіймальні роботи; порядок розроблення технічного проекту на піднімання судна, що затонуло, основні розрахунки, пов'язані з виконанням суднопідіймальних робіт; основи теорії та будови суден внутрішнього та змішаного плавання; характеристики плавучих кранів, суднопіднімальних понтонів, водолазного устаткування та спорядження, різних допоміжних машин, механізмів, пристосувань та пристроїв, що використовуються на суднопідіймальних роботах; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід виконання суднопідіймальних робіт; питання економіки, організації праці та управління; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює оперативно-технічне керівництво підготуванням та проведенням суднопідіймальних робіт. Бере участь у розробленні технічного проекту на піднімання судна, календарного графіка суднопідіймальних робіт. Готує документацію на судно, що затонуло, та результати водолазного обстеження як вихідні дані, необхідні для виконання відповідних розрахунків та проектування. Визначає в кожному окремому випадку склад та оснащеність суднопідіймальних підрозділів і контролює їх підготовленість до виходу на місце аварії. Розробляє плани та організаційні заходи щодо забезпечення готовності працівників і технічних засобів загону (групи) та виконання суднопідіймальних робіт, бере участь у аварійно-рятувальних навчаннях і тренуваннях, проводить теоретичні заняття. Контролює дотримання встановлених технологічних схем та правил охорони праці під час виконання суднопідіймальних робіт. Інформує керівництво загону про перебіг суднопідіймальних робіт, складає звітно-технічну і фінансову документацію. Узагальнює досвід проведення суднопідіймальних робіт і розробляє пропозиції щодо вдосконалення технології суднопідіймальних робіт. У виробничій діяльності використовує новітній вітчизняний та зарубіжний досвід виконання суднопідіймальних робіт.