Категорія - Професіонали |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Інженер з аварійно-рятувальних робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Провідний інженер з аварійно-рятувальних робіт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з аварійно-рятувальних робіт I категорії - не менше 2 років. Інженер з аварійно-рятувальних робіт I категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст): для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією інженера з аварійно-рятувальних робіт II категорії - не менше 2 років. Інженер з аварійно-рятувальних робіт II категорії: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з аварійно-рятувальних робіт - не менше 1 року. Інженер з аварійно-рятувальних робіт: повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали з питань проведення аварійно-рятувальних робіт під час рятування людей та суден, що терплять лихо на річках, водосховищах та інших внутрішніх водоймах, а також у басейнах плавання суден змішаного плавання; організацію і проведення аварійно-рятувальних робіт, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у цій галузі; правила плавання на внутрішніх водяних шляхах та в морі; основи теорії та будови суден внутрішнього та змішаного плавання; питання економіки, організації праці та управління; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює оперативно-технічне керівництво підготуванням та проведенням аварійно-рятувальних робіт. Розробляє проектно-технічну документацію та план організації рятувальних робіт. Визначає в кожному конкретному випадку склад та оснащеність аварійних підрозділів для виконання рятувальних операцій і контролює їх підготовку для виходу на місце аварії. Розробляє плани та організаційні заходи щодо забезпечення постійної готовності працівників і технічних засобів загону (групи) до виконання аварійно-рятувальних робіт, бере участь у аварійно-рятувальних навчаннях і тренуванні, проводить теоретичні заняття. Контролює додержання правил охорони праці під час виконання аварійно-рятувальних робіт. Інформує керівництво загону про хід рятувальних робіт, веде робочий журнал рятувальної операції, оформлює звітно-технічну і фінансову документацію. Веде облік аварій у зоні діяльності загону (групи), узагальнює досвід проведення аварійно-рятувальних операцій і розробляє пропозиції щодо вдосконалення технології аварійно-рятувальних робіт. Бере участь у розробленні виробничих планів та пропозицій з перспективного розвитку технічної оснащеності загону (групи).