Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник цеху зачищення нафтоналивних суден", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, правила ремонту суден, правила і нормативні документи Річкового Регістру, правила з технічної експлуатації флоту; Устав внутрішнього водного транспорту, Устав служби на суднах річкового флоту, Устав про дисципліну працівників річкового транспорту; будову нафтоналивних суден, механізми і устаткування, встановлені на них, технологічну схему і режим роботи трубопроводів, устаткування та їх експлуатацію; норми заливу продукції у баржі та нафтоналивні судна; інструкції на експлуатацію барж та нафтоналивних суден; правила організації ремонтних робіт, сучасну вітчизняну та зарубіжну технологію, найновіші хімічні і механічні засоби виконання робіт із зачищення ємкостей від залишків нафтопродуктів; економіку, організацію виробництва, праці та управління, виробниче планування, обліки, звітність; діючі положення з оплати праці і форми матеріального стимулювання; правила охорони праці, протипожежного і газового захисту, правила Держтехнагляду; основи трудового законодавства; засоби охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує організацією роботи із зачищення суден від "мертвих" залишків нафтовантажів, що не піддаються вивантаженню за допомогою вантажних насосів, забезпечує суворе виконання технологічних операцій зачищення танків нафтоналивних суден, графіків перебування робітничих зачисних бригад у середині вантажних танків, додержання технологічних перерв та відпочинку. Здійснює контроль за станом захисного спецодягу робітників зачисних бригад і постачанням підручних засобів та допоміжних механізмів. Безпосередньо відповідає за технічний стан і правильну експлуатацію устаткування, механізмів та інших засобів зачисного господарства, вживає оперативних заходів щодо запобігання аварійним ситуаціям, усунення несправностей під час роботи технічних засобів зачищення. Веде суворий контроль за додержанням правил та норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту на всіх операціях технологічного процесу зачищення нафтоналивних суден. Бере участь у складанні заяв на запасне устаткування, деталі, апаратуру і матеріали, своєчасне забезпечення мийними поверхнево-активними, розріджувальними і сухообробляючими, а також відповідними хімічними і механічними засобами. Здійснює контроль за роботою берегових виробничих дільниць, організовує та контролює метеорологічну службу на підприємствах, паспортизацію флоту, забезпечує судна експлуатаційною технічною документацією. Організовує планово-запобіжний ремонт флоту, складає плани технічного стану, графіки ПЗР, установлює ліміти на всі види ремонту флоту та несе відповідальність за правильне витрачання коштів. Керує роботою щодо збирання та аналізу донесень про надійність суднової техніки, контролює рекламаційну роботу, слідкує за виконанням підприємствами своїх гарантійних зобов'язань. Організовує та забезпечує виконання екіпажами правил, інструкцій, керівництв та положень з технічної експлуатації суден, заходів щодо безпечних методів обслуговування суднової техніки. Систематично вивчає ділові якості суднових спеціалістів, стежить за підвищенням їх кваліфікації, подає пропозиції з добору і розстановки кадрів, про заохочення та накладання стягнень. Проводить виховну роботу серед спеціалістів служби, роботу із суворого додержання працівниками флоту та берегових підрозділів правил охорони праці, трудової та виробничої дисципліни, підвищення відповідальності щодо виконання планових завдань.