Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник служби суднового господарства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 5 років. Сертифікат про проходження курсу навчання щодо застосування МКУБ (Міжнародний Кодекс з управління безпечною експлуатацією суден та запобігання забрудненню) та знання англійської мови в обсязі, необхідному для ведення листування, ділового і побутового спілкування та оформлення документів (тільки в судноплавних компаніях сертифікованих згідно з МКУБ).

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази та інші керівні матеріали, що стосуються діяльності служби; міжнародні та національні нормативно-правові документи та стандарти щодо безпеки та запобігання забруднення; правила класифікаційних товариств та інших уповноважених на це контролюючих організацій, під наглядом яких здійснюється експлуатація суден; правила з технічної експлуатації флоту; правила ремонту суден; Устав внутрішнього водного транспорту, Устав служби на суднах річкового флоту, Устав про дисципліну працівників річкового транспорту; новітні досягнення науки і техніки в галузі судноремонту і технічної експлуатації флоту; механізми ціноутворення та стан ринку технічного сервісу у міжнародному судноплавстві; сферу діяльності судноплавної компанії, умови експлуатації, техніко-експлуатаційні характеристики та стан суден, кваліфікацію, компетентність та професійну підготовленість суднового командного складу механіків; положення госпрозрахунку, самофінансування, самоокупності; теоретичні основи теплотехніки, електротехніки, теорії ДВС, методів оцінки їх технічного стану, надійності і довговічності; економіку, організацію виробництва та економічні методи управління; правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює оперативне керівництво виробничо-господарською діяльністю служби. Забезпечує організацію технічної експлуатації флоту з додержанням нормативних техніко-економічних характеристик та мінімальних витрат на технічну експлуатацію та ремонт, контроль стану та постійну технічну готовність суден до плавання, безпечну технічну експлуатацію суден та технічну безпечність праці суднового персоналу. Забезпечує організацію нагляду за суднами, своєчасне продовження та підтвердження суднових документів, наявність на суднах та додержання судновим персоналом нормативно-інструктивних документів (правил, норм, інструкцій) щодо технічної експлуатації суден, навчання та тренування суднового персоналу, постійну технічну готовність суден до дій у аварійних ситуаціях. Керує розробленням планів-графіків ремонту флоту, графіків технічного обслуговування суднової техніки, планів поставки запасних частин, устаткування та інструментів. Організовує розгляд кошторисів, калькуляцій та відомостей на ремонт суден, облік та аналіз тривалості ремонтних робіт, контролює виконання графіків судноремонту, повноту та якість робіт, своєчасне оформлення фінансових операцій та розрахунок з організаціями, освоєння передбачених обсягів робіт. Організовує складання планів інспекторських оглядів та їх виконання, проведення теплотехнічних робіт на суднах силами теплопартій та суднових екіпажів. Забезпечує розроблення та виконання оптимальних режимів роботи суднових енергетичних установок, організацію бункеровки суден, заходи щодо зниження витрат паливно-мастильних матеріалів. Бере участь у розгляді технічних завдань, технічних проектів на нові судна, у прийманні суден з будівництва та організовує їх технічну експлуатацію з виконанням гарантійних вимог заводу-будівельника. Відповідно до галузевих нормативів виконує формування технічного резерву суднової техніки на підприємствах пароплавства (судноплавної компанії). Узгоджує технічні умови на виготовлення та поставку суднових механізмів та вузлів. Керує роботою з уніфікації вузлів та деталей суднових механізмів. Розробляє технічні заходи щодо збільшення тривалості періоду роботи флоту між ремонтами із збереженням технічного стану, надійності і довговічності; економіку, організацію виробництва та економічні методи управління; правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища; основи трудового законодавства.