Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник служби портового господарства та механізації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази та інші керівні, нормативні та методичні матеріали з питань організації та експлуатації портів; Статут внутрішнього водного транспорту, Статут про дисципліну працівників річкового транспорту; правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів; правила технічної експлуатації перевантажувальних машин річкових портів; організацію технологічної підготовки та технологію виконання перевантажувальних робіт; виробничі потужності та спеціалізацію портів, пристаней і причалів клієнтури; технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи перевантажувальної техніки; графіки проведення технічних оглядів, профілактичних та інших ремонтів перевантажувальної техніки, іншого портового устаткування та гідротехнічних споруд; порядок проведення дефектації та випробування, визначення обсягів та строків ремонту; вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі технічного оснащення портів, технічної експлуатації перевантажувальної техніки та її ремонту; передові методи праці, основи економіки та управління виробництвом; правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, заходи щодо захисту навколишнього середовища; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує підвищення ефективності використання виробничих потужностей портів пароплавства (судноплавної компанії), причалів клієнтури та їх технічне переозброєння; керує здійсненням технічної політики у сфері розвитку портів та причалів, спрямованої на підвищення перепускної спроможності та розширення номенклатури вантажів, що перероблюються, підвищення продуктивності праці на перевантажувальних роботах, широке впровадження нової техніки, сучасних високопродуктивних перевантажувальних процесів, скорочення ручної праці. Організовує облік наявності та руху перевантажувальної техніки, енергетичного, верстатного та ремонтного устаткування. Обґрунтовує заявки на придбання перевантажувальної техніки, вантажозахоплювальних пристроїв, змінно-запасних частин, агрегатів, верстатів, розподіляє їх між портами пароплавства та контролює введення в експлуатацію. Здійснює контроль за технічною експлуатацією перевантажувальної техніки, енергетичного, складського та портового господарства відповідно до чинних правил та положень. Розробляє графіки планово-запобіжних ремонтів, а також перспективні та поточні плани переустаткування та модернізації, забезпечує контроль за їх виконанням. Розподіляє обсяги капітального ремонту перевантажувальної техніки, двигунів внутрішнього згоряння, електродвигунів, трансформаторів та іншого обладнання між ремонтними підприємствами, установлює строки та контролює хід їх ремонту. Забезпечує впровадження передових методів технічної експлуатації, спрямованих на збільшення міжремонтних періодів, скорочення строку ремонту, підвищення надійності перевантажувальної техніки та гідротехнічних споруд. Веде роботу з розвитку ремонтних баз портів, здійснює контроль за технічною експлуатацією рейдів, акваторій портів та водних підходів до них. Організовує підготовку портів та причалів клієнтів до роботи в зимових та льодових умовах, підготовку їх до навігації. Контролює розвиток підсобних господарств у портах та забезпечує ефективне використання капітальних вкладень та матеріальних ресурсів, що виділяються для їх створення та реконструкції. Забезпечує виконання в портах правил охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.