Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник служби перевезень та руху флоту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, правила, положення та інші керівні документи, що стосуються питань експлуатації флоту; організацію комерційної роботи на водному транспорті; економіку, організацію праці та управління транспортним процесом; передовий досвід організації роботи флоту; транспортне право; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ); правила охорони праці; виробничої санітарії, протипожежного захисту, заходи щодо захисту навколишнього середовища; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво та несе відповідальність за діяльність служби експлуатації флоту. Організовує рівномірне та ритмічне виконання планів перевезень згідно з установленими обсягами, графіком руху та технічним планом. Розробляє організаційно-технічні плани щодо забезпечення виконання плану перевезень, покращення експлуатаційних показників роботи флоту, зниження собівартості та підвищення рентабельності перевезень вантажів та здійснює контроль за їх виконанням. Організовує розроблення планів експлуатаційної роботи, технічних та технологічних норм використання флоту, графіків і розкладів руху суден та їх пов'язування з обробленням суден у портах та на причалах клієнтури. Вивчає, узагальнює та організовує впровадження в практику передового вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи з експлуатації флоту, прогресивної технології, організації праці плавскладу та комплексного обслуговування флоту. Контролює виконання плану розстановки флоту на пункти зимового відстою та ремонту. Бере участь у підбиранні та розставлянні експлуатаційних кадрів та плавскладу, веде роботу щодо зміцнення трудової та виробничої дисципліни. Контролює на суднах виконання правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Організовує ведення обліку та встановленої звітності з експлуатаційної роботи, виконання суднами планів перевезення вантажів та економічних показників. Організовує діяльність капітанів-наставників щодо забезпечення безпечних умов праці суднових екіпажів. Керує працівниками служби.