Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник служби пасажирських перевезень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, правила, положення та інші керівні документи, що стосуються питань експлуатації пасажирського флоту; організацію комерційної роботи на водному транспорті; правила перевезень пасажирів; технічні дані флоту; діючі тарифи; організацію зв'язку в межах пароплавства; норми постачання суден; економіку, організацію праці та управління; передовий досвід організації пасажирських перевезень; транспортне право; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ); правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, заходи щодо охорони навколишнього середовища; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу служби, спрямовуючи її на своєчасне та якісне виконання планів перевезень та обслуговування пасажирів. Забезпечує оптимальне розставлення пасажирських суден по лініях та їх ефективне використання. Здійснює оперативний контроль за режимом роботи пасажирського флоту та раціональним використанням його пасажиромісткості. Контролює виконання лінійними підприємствами чинного законодавства, наказів та інструкцій пароплавства (судноплавної компанії) з питань перевезень вантажу та пасажирів. Складає необхідні договори та угоди щодо розширення кількості послуг, що надаються пасажирам, та покращання довідково-інформаційної роботи. Вивчає передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації пасажирських перевезень та створює умови для його впровадження в практику роботи пароплавства. Бере участь у розгляді аварій та аварійних випадків на пасажирських суднах, розробленні заходів щодо їх усунення. Організовує ведення обліку та установленої звітності, пов'язаних з перевезенням пасажирів. Здійснює контроль за правильною організацією служби на суднах, вокзалах та причалах, бере участь у розробленні та проведенні заходів щодо запобігання виробничому травматизму під час виконання робіт, пов'язаних з перевезенням та обслуговуванням пасажирів. Веде роботу зі зміцнення трудової та виробничої дисципліни, виконання правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Стежить за своєчасним підготуванням та поставленням суден на ремонт, надає у цьому допомогу.