Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник служби виробництва та поставок нерудних будівельних матеріалів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, правила, положення, державні стандарти та інші нормативні документи, що стосуються питань виробництва та поставок нерудних будівельних матеріалів; тарифне керівництво; технологію виконання геологорозвідувальних робіт, техніку і технологію виробництва НБМ; стан та перспективи розширення мінерально-сировинної бази; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі прогресивної технології розроблення піщано-гравійних родовищ, збагачення та поставки НБМ; економіку, організацію перевезення та управління на транспорті, організацію праці та управління виробництвом; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ); правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, заходи щодо захисту навколишнього середовища; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу служби та ефективну взаємодію портів та інших структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на успішне і якісне виконання планових завдань виробництва та поставок нерудних будівельних матеріалів (НБМ). Забезпечує якість НБМ, що поставляються, згідно з вимогами технічних умов. Проводить технічну політику у створенні та впровадженні нових технічних засобів та прогресивної технології розроблення піщано-гравійних родовищ, добування, збагачення та завантаження НБМ. Забезпечує укріплення та підвищення ефективності використання мінерально-сировинної бази і технічних засобів виробництва НБМ на основі досягнень науково-технічного прогресу, широкого впровадження передових методів праці, своєчасного і якісного забезпечення геологічних та маркшейдерських робіт. Здійснює контроль за проведенням робіт з розкриття руслових і заплавних піщано-гравійних родовищ, створення підходів до них, рибогосподарської меліорації, рекультивації (вирівнювання) дна рік і водоймищ, запобігання зниженню рівнів води в річках, виставлення створів та орієнтирів для роботи земснарядів та плавкранів, русловим зйомкам розроблюваних родовищ та інших робіт шляхового профілю. Забезпечує заходи з охорони навколишнього середовища під час розроблення родовищ НБМ, проведення рекультивації виїмок і відвалів нетоварних фракцій та інші природоохоронні заходи. Організовує розроблення проектів оптових цін на НБМ і вносить пропозиції щодо їх зміни, а також тарифів на перевезення та перероблення НБМ. Проводить роботу щодо зміцнення трудової та виробничої дисципліни. Бере участь у доборі та розстановці експлуатаційних кадрів і плавскладу. Організовує ведення обліку та установленої звітності щодо виконання планів виробництва та поставок НБМ. Здійснює нагляд за дотримуванням правил охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.