Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник служби вантажної і комерційної роботи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження та інші нормативні документи з питань вантажної та комерційної роботи; Статут внутрішнього водного транспорту; Статут залізниці; Статут автомобільного транспорту; правила перевезень вантажів на річковому, морському, залізничному та автомобільному транспорті; правила перевезень вантажів у прямому, змішаному залізнично-водному сполученні; тарифне керівництво; організацію вантажної і комерційної роботи на транспорті; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі вантажної та комерційної роботи; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ); правила та норми охорони праці, протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує вантажну та комерційну роботу у судноплавній компанії (пароплавстві) щодо виконання плану перевезення. Вживає необхідних заходів щодо переведення вантажів на річковий транспорт, у тому числі у малозавантажених напрямках, поліпшення організації перевезень у прямому, змішаному залізнично-водному сполученні та в сполученні між морськими й річковими портами, розвитку перевезень в універсальних та спеціальних контейнерах і впровадження інших раціональних засобів транспортування вантажів. Забезпечує роботу з укладання договорів та угод з клієнтурою на здавання в оренду складів, вантажно-розвантажувальних механізмів, перевезення вантажів, буксирування суден та інші роботи, пов'язані з перевезенням, і здійснює контроль за виконанням цих договорів та угод. Організовує завезення вантажів у порти (пристані) та на причали вантажовідправників у міжнавігаційний період, оголошує строки прийому вантажів портами (пристанями) від залізниці. Розробляє на основі планових заявок клієнтури з урахуванням перевізної спроможності флоту квартальні плани перевезень з помісячним поділом за видами перевезень та родами вантажу. Здійснює оперативний облік та аналіз виконання планів перевезень та перевалки вантажів та вносить пропозиції керівництву пароплавства (судноплавної компанії) щодо необхідних заходів стосовно збільшення перевезень тих чи інших вантажів та відвантаження їх з пунктів перевалки. Через вантажовідправників та управління залізниці забезпечує рівномірне подавання вантажів у пункти перевалення та вільних вагонів портам відповідно до планових норм. Розробляє та здійснює заходи щодо підвищення якості перевезень та прискорення доставлення вантажів, веде облік та аналіз випадків незбереження вантажів під час перевезень, контролює додержання строків доставлення вантажів. Аналізує чинні тарифи на перевезення вантажів, вантажно-перевантажувальні роботи та розробляє пропозиції щодо їх удосконалення. Спільно з басейновими управліннями шляху та управліннями судноплавних каналів установлює та подає на затвердження тарифні відстані між портами (пристанями) пароплавства, публікує зведення місцевих тарифів після їх затвердження та здійснює контроль за правильністю застосування тарифів. Розробляє спільно зі службою портового господарства та механізації заходи, що сприяють підвищенню рентабельності роботи портів (пристаней), вживає заходів щодо закріплення кадрів вантажних та комерційних працівників портів (пристаней) у міжнавігаційний період. Вивчає та узагальнює передові методи роботи в галузі вантажної і комерційної діяльності та організовує їх упровадження. Організовує та керує відомчим розслідуванням фактів незбереження вантажів та їх неякісних перевезень і за наслідками розслідування готує пропозиції щодо запобігання випадкам незбереженості вантажів. Оформлює в чинному порядку переадресацію вантажів, дає із цих питань вказівки портам (пристаням), веде облік та реалізацію вантажів, що не мають документів та незапитані.