Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник служби безпеки судноводіння", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією капітана - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, необхідному для ведення листування, ділового й побутового спілкування та оформлення документів (у судноплавних компаніях, сертифікованих згідно з МКУБ - Міжнародним Кодексом з управління безпечною експлуатацією суден та запобіганням забрудненням).

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, статути, накази та інші керівні матеріали, що визначають напрями розвитку водного транспорту та регламентують безпеку судноводіння; міжнародне морське право та національне законодавство стосовно безпеки мореплавства; правила перевезень вантажів водним транспортом; правила класифікаційних товариств та інших контролюючих організацій, під наглядом яких здійснюється експлуатація суден; міжнародні й національні нормативно-правові документи, стандарти (правила та норми), керівництва, настанови й довідкові видання щодо безпеки мореплавання та запобігання забрудненню; перспективні плани міжнародних й національних організацій щодо перегляду чинних, видання нових та скасування (вилучення) застарілих нормативно-правових документів, стандартів (правил та норм) щодо безпеки мореплавання та запобігання забрудненню; сферу діяльності судноплавної компанії, умови експлуатації, експлуатаційно-технічні характеристики та стан суден, кваліфікацію, компетентність та професійну підготовленість суднового штурманського персоналу; правила технічної експлуатації річкового транспорту; технічні засоби судноводіння, навігаційно-штурманські посібники та штурманську документацію щодо своєчасного коригування карт; основи економіки, організації перевезень та управління на транспорті; судноводіння на внутрішніх і морських водних шляхах; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у судноводінні; норми та правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю служби з розроблення і впровадження заходів, які спрямовано на забезпечення безпеки судноводіння, додержання Статуту служби на суднах, правил та положень, що регламентують роботу суден. Забезпечує організацію та проведення інспекційних перевірок суден, контроль організації загальносуднової та штурманської служби на суднах, перевірку додержання на суднах міжнародних, і національних та виданих судноплавною компанією нормативно-правових документів та стандартів (правил та норм) щодо безпеки мореплавства, контроль відповідності оснащення суден засобами навігації та зв'язку, індивідуальними та колективними рятувальними засобами міжнародним та національним нормативам, стану, справності та готовності цих засобів. Забезпечує проведення інструктажу та надання допомоги капітанам суден з усіх питань безпеки судноводіння та правильної технічної експлуатації суден, організацію навчання та тренування суднового персоналу з відпрацювання дій у аварійних ситуаціях та боротьбі за живучість. Організовує ефективне використання на суднах технічних засобів судноводіння, навігаційно-штурманських посібників та правильне ведення суднової штурманської документації. Організовує перевірку забезпечення та постачання суден навігаційними картами, таблицями, посібниками, коректурними матеріалами, керівництвами та настановами з мореплавання і довідниками із судноводіння, штурманським майном, розроблення нормативних та інструктивних документів з безпеки мореплавства, що видаються судноплавною компанією, ведення та відстежування масивів міжнародних і національних нормативно-правових документів та стандартів (правил та норм) з безпеки судноплавства і запобігання забрудненню; організовує забезпечення цими документами та стандартами судна та берегові підрозділи. Забезпечує контроль ефективності системи управління безпекою стосовно мореплавства, виявлення невідповідностей, їх усунення та підготовку пропозицій щодо коригуючих дій. Здійснює контроль за правильною організацією служби на суднах, розробленням заходів та відпрацюванням дій екіпажу щодо боротьби за живучість судна. Контролює виконання в пароплавстві та підпорядкованих йому підприємствах чинних законів, правил та положень, що спрямовані на підвищення безпеки плавання суден та запобігання аварійності. Проводить роботу з підвищення якості судноводіння на основі впровадження нових технічних засобів та методів судноводіння. Забезпечує перевірку знань судноводіння командного складу флоту, вивчає їх ділові якості, займається добором, розставкою та вихованням судноводійних кадрів. Здійснює керівництво та контроль за роботою капітанів-наставників. Вивчає та використовує на практиці передові методи вітчизняного та зарубіжного судноводіння.