Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник пункту ремонтно-відстійного", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: накази та розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності ремонтно-відстійного пункту; Статут служби на суднах річкового флоту; Статут про дисципліну працівників річкового транспорту і правила Річкового Регістру; правила ремонту та відстою річкових суден; правила технічної експлуатації річкового транспорту; порядок проведення дефектування та визначення обсягу й строків ремонту суден; складання паспортів на устаткування, інструкцій з його експлуатації, ремонтних відомостей та іншої технічної документації; технічні вимоги до продукції; технологію судноремонту, передовий досвід виконання судноремонту; основи економіки, організації виробництва та управління; методи госпрозрахунку, норми та розцінки робіт; положення про оплату праці; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво ремонтом та відстоєм флоту. Забезпечує виконання планових завдань в установлені строки, зниження вартості ремонту та безпечного відстою флоту за умови високої якості ремонтних робіт. Веде роботу з упровадження наукової організації праці, удосконалення технології судноремонту, механізації та автоматизації ремонтного виробництва, використання резервів підвищення продуктивності праці, зниження собівартості й скорочення строків ремонту суден. Здійснює планування, облік і складання звітності щодо виробничої діяльності ремонтно-відстійного пункту, контроль за правильним застосуванням норм виробітку, норм та системи заробітної плати та матеріального стимулювання. Узагальнює та впроваджує передові засоби праці. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування та інших основних засобів і виконання графіків їх ремонту, безпечні та здорові умови праці. Здійснює добір та розстановку працюючих по робочих місцях та доцільне їх використання. Контролює додержання працівниками виробничої та трудової дисципліни, правил та норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Вносить пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначилися, та накладання дисциплінарних стягнень на порушників трудової дисципліни, проводить виховну роботу в колективі. Бере участь у поставленні флоту на зимовий відстій та у здаванні суден у технічну та експлуатаційну готовність.