Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник пункту нафтового", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази стосовно виробничої діяльності нафтопункту; Статут служби на суднах річкового флоту; Статут про дисципліну працівників річкового транспорту; Статут внутрішнього водного транспорту; правила Річкового Регістру, правила технічної експлуатації річкового транспорту; правила ремонту річкових суден; будову нафтоналивних суден, механізми і устаткування, що установлені на них; технологічну схему трубопроводів, що з'єднують причальне господарство з резервуарними парками; устаткування та його експлуатацію; режим роботи трубопроводів, норми заливу продукції в баржі і нафтоналивні судна; фарватер і глибини на підході до причалу; державні стандарти та технічні умови на продукцію, що виробляє завод; інструкції з експлуатації барж і нафтоналивних суден; правила організації ремонтних робіт, економіку, організацію виробництва, праці й управління; виробниче планування; облік і звітність; статутні й договірні положення з відвантаження та приймання продукції; чинні положення з оплати праці й форми матеріального стимулювання; правила охорони праці, протипожежного і газового захисту; правила Держтехнагляду; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує прийманням і відвантаженням товарної продукції і сировини відповідно до паспортів, державних стандартів і технічних умов. Забезпечує виконання плану наливу і розвантаження барж і нафтоналивних суден, повне завантаження і технічно правильну експлуатацію устаткування. Здійснює контроль за технічним станом причального устаткування, насосів, трубопроводів, автоматики і механізмів, вживає оперативних заходів щодо усунення аварій і порушень у роботі устаткування. Виявляє причини простоїв нафтоналивного транспорту й забезпечує ритмічну роботу нафтопункту. Бере участь у складанні графіків планово-запобіжних і капітальних ремонтів споруд та устаткування. Бере участь у розгляді претензій від споживача, що надходять на підприємство. Аналізує результати виробничої діяльності нафтопункту, забезпечує правильність і своєчасність оформлення документації щодо приймання і відвантаження продукції, з обліку робочого часу. Бере участь у складанні заявок на запасні частини, апаратуру, матеріали. Забезпечує впровадження заходів з організації праці. Контролює дотримання працівниками нафтопункту виробничої і трудової дисципліни, виконання норм і правил з охорони праці, виробничної санітарії, пожежної і газової безпеки, а також виконання закону про збереження і чистоту водного та повітряного басейнів. Проводить роботу з виробничого навчання працівників. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначилися, і накладає дисциплінарні стягнення на порушників виробничої і трудової дисципліни. Проводить виховну роботу в колективі.