Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник дільниці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією в галузі обслуговування суднового устаткування: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази; Статут служби на суднах річкового флоту; Статут із дисципліни робітників річкового транспорту; правила технічної експлуатації річкових суден; положення з берегового технічного обслуговування флоту; Єдині графіки проведення технічних доглядів і профілактик; правила обслуговування суднових механізмів, устаткувань, систем і конструкцій; правила Регістру, правила ремонту річкових суден; порядок проведення дефектації та випробувань, визначення обсягів і строків ремонту суден; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі суднобудівництва і судноремонту; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює технічне та адміністративне керівництво роботою берегової виробничої дільниці, забезпечує виконання плану завантаження виробничих потужностей і робочої сили в навігаційний та міжнавігаційний період і плану виробничо-фінансової діяльності дільниці. Організовує проведення планових технічних оглядів і профілактик, а також виконання замовлень капітанів і механіків суден з технічного обслуговування суден у повному обсязі, передбачених графіком технічних оглядів, з належною якістю та в установлені терміни. Створює умови для правильної організації робіт і використовування кадрів за фахом, дотримання правил безпеки та охорони праці. Організовує роботу з підвищення кваліфікації працівників, упровадження бригадних форм організації та оплати праці, утворення необхідного запасу матеріалів і запасних частин для проведення технічних оглядів і навігаційного обслуговування суден, які прибули в район берегової виробничої дільниці, використання роз'їзних засобів за прямим призначенням. Здійснює контроль за правильним веденням обліку й звітності стосовно робіт, що виконуються, виробничо-фінансовою діяльністю берегової виробничої дільниці, вживає заходів щодо скорочення стоянки флоту під час виконання навігаційних технічних оглядів і обслуговування суднових машин, устаткування та пристроїв. Організовує контроль за правильністю та своєчасним проведенням необхідних заходів у галузі технічної експлуатації суднових машин, устаткування та пристроїв. У міжнавігаційний період організовує виконання профілактичних робіт і випробування головних і допоміжних механізмів, засобів комплексної автоматики та електроустаткування, холодильного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів. У виробничій діяльності використовує вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі суднобудівництва і судноремонту.