Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник відділу фрахтового", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: керівні та нормативні документи, що стосуються питань фрахтування суден; правила перевезення вантажів на річковому та морському флоті; норми оброблення суден у морі та портах; технічні дані флоту та портів басейну; порядок обслуговування (агентування) суден у вітчизняних та іноземних портах; кон'юнктуру світового ринку; експлуатаційні якості суден, їх типи та будову; форми договорів (чартер, букінг-нота та ін.), типових умов договорів; номенклатуру та рід вантажу, що підлягає перевезенню; тарифне керівництво, типові тарифи; організацію вантажної та комерційної роботи транспорту; економіку та управління на транспорті; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі фрахтування; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ); правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує в пароплавстві (судноплавній компанії) роботу з відфрахтування суден. Забезпечує укладання договорів з відфрахтування суден, приділяючи особливу увагу завчасному відфрахтуванню на базі довгострокових контрактів. Вивчає кон'юнктуру ринку. Вивчає, аналізує та узагальнює правила (вимоги) перевезень вантажів фрахтувальників, форми чартерів, букінг-нот, коносаментів, накладних та інших документів та подає пропозиції щодо вдосконалення документації. Розробляє на підставі заяв клієнтів (фрахтувальників), з урахуванням перевізної спроможності флоту, квартальні плани перевезень з помісячним поділом за видом перевезень та родом вантажів. Здійснює розрахунки валютної ефективності рейсів з вантажами іноземних фрахтувальників. Після укладання угоди повідомляє її основні умови управлінню пароплавства (судноплавної компанії), фінансово-валютному відділу (ФВВ), відділу оперативного планування, комерційній службі (відділу). Забезпечує розрахунки із фрахтувальниками з обліку стадійного часу, диспачу та демереджу на основі чартерів та інших документів щодо перевезення вантажів фрахтувальників, повідомляє ФВВ або комерційні служби про наслідки таких розрахунків. Здійснює оперативний облік та аналіз виконання планів відфрахтування суден та вносить пропозиції керівництву пароплавства щодо необхідних заходів зі збільшення обсягів відфрахтування. Розробляє та здійснює заходи щодо підвищення якості перевезень та прискорення доставлення вантажів, контролює додержання строків доставлення вантажів. Організовує ознайомлення диспетчерського апарату з основними умовами існуючих контрактів, чартерів, букінг-нот, готує матеріали із цих питань для вивчення капітанами та помічниками капітанів суден. Організовує кожну декаду видання фрахтового бюлетеня та передає його зацікавленим підрозділам (службам) пароплавства. Аналізує чинні тарифи фрахту та розробляє пропозиції щодо їх удосконалення. Вивчає та узагальнює передові методи роботи в галузі фрахтування суден та організовує їх упровадження.