Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник відділу спеціального флоту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, положення, інструкції та інші керівні матеріали та нормативні документи, що стосуються технології робіт, технічної експлуатації, ремонту спеціального флоту, а також визначають діяльність відділу; технічні характеристики та сферу застосування суден спеціального флоту; новітні досягнення у вітчизняному та зарубіжному суднобудуванні спеціального флоту для виконання підводних робіт; передові методи організації праці, технічної експлуатації та судноремонту; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи економіки, організації праці, трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує діяльністю експедиційних загонів із забезпечення належної технічної експлуатації, утримання, своєчасного та якісного ремонту спеціального флоту, призначеного для виконання аварійно-рятівних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших підводних робіт. Контролює готовність суден спеціального флоту до експлуатації. Розробляє заходи щодо підвищення рівня технічного стану спеціального флоту відповідно до досягнень науково-технічного прогресу й контролює їх виконання. Здійснює контроль за виконанням правил, наказів, положень, вимог, нормативних та інших інструктивних документів з технічної експлуатації спеціального флоту, правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, правильним веденням суднової технічної документації. Аналізує стан технічної експлуатації спеціального флоту, узагальнює та впроваджує заходи щодо вдосконалення технічної експлуатації та технології роботи спеціального флоту. Готує документи на списання та заявки на одержання нових суден спеціального флоту. Керує працівниками відділу, веде роботу щодо підвищення їх технічних знань. Координує діяльність загонів з питань технічної експлуатації спеціального флоту.