Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник відділу кошторисів та проектів організації праці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, положення, інструкції та інші керівні матеріали стосовно суднопідіймальних робіт, проектно-кошторисної справи, а також тих, що визначають діяльність відділу; перспективи розвитку підводно-технічних робіт; склад, зміст, порядок розроблення та узгодження проектів і кошторисів; правила й норми, державні стандарти, технічні умови, інструкції, вказівки, довідкові матеріали, що стосуються проектування і виконання підводних робіт; методику технічних розрахунків; передові методи виконання робіт; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ); питання економіки, організації виробництва, праці та управління, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує складання кошторисів та розроблення проектів виконання робіт на суднопідіймальні, підводно-технічні та інші підводні роботи із залученням у разі потреби проектних інститутів. Здійснює контроль за своєчасним і якісним випуском проектно-кошторисної документації, застосуванням найбільш прогресивних та економічних рішень з метою здешевлення кошторисної вартості. Забезпечує відповідність проектів організації робіт до сучасного рівня досягнень науки й техніки, державних стандартів, технологічних норм та рекомендованих схем, вказівок і правил з проектування і виконання суднопідіймальних, підводно-технічних та інших підводних робіт. Забезпечує узгодження та оформлення в установленому порядку кошторисів організації робіт. Бере участь в експертизі проектів на підводно-технічні роботи, розроблених іншими організаціями та спільно з іншими відділами підприємства і його загонами, готує пропозиції та висновки. Надає допомогу загонам і координує їх діяльність з питань складання кошторисів та розроблення проектів організації виконання робіт на підводні роботи. Організовує розроблення поточних та перспективних планів роботи, контролює їх виконання та керує працівниками відділу.