Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник відділу з транспортного освоєння та експлуатації малих річок", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією в галузі організації та експлуатації флоту або комерційної діяльності - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, а також методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничої діяльності; Статут служби на судах річкового флоту; Статут про дисципліну праці працівників річкового транспорту; правила перевезення вантажів річковим транспортом; правила технічної експлуатації річкового транспорту; правила Річкового Регістру; експлуатаційно-технічні характеристики суден, що експлуатуються на малих річках; схему водних шляхів та їх габарити; схему вантажопотоків, розміщення клієнтури та технічну оснащеність її причалів; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі організації роботи флоту та портів; економіку, організацію перевезень та управління на транспорті; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує розроблення плану експлуатаційної роботи пароплавства з розділу "Перевезення вантажів на малих річках". Забезпечує поточне й оперативне планування, облік та керівництво рухом та оброблення флоту, роботою перевантажувальної техніки та берегового господарства, що закріплені для роботи на малих річках, контроль за ходом виконання плану перевезень, правильним використанням флоту й перевантажувальної техніки, установлених режимів та графіків руху суден. Організовує розроблення та впровадження заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання флоту та інших виробничих потужностей, що використовуються на малих річках, подальший розвиток перевезень, портово-пристанського господарства й скорочення стоянок флоту під обробленням, удосконалення форм організації роботи флоту й праці екіпажів суден, зростання продуктивності праці та зниження транспортних витрат. Здійснює керівництво щодо розстановки флоту по вантажних лініях та пунктах зимового відстою і ремонту суден, а також розробленням програм у подальшому транспортному освоєнні малих річок у басейні, координує роботу суміжних видів транспорту. Здійснює контроль за додержанням на флоті й берегових підприємствах правил охорони праці, протипожежного захисту. Керує колективом відділу й контролює додержання ним трудової та виробничої дисципліни.