Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник відділу кадрів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з персоналом у компанії або суміжній організації - не менше 3 років. Знання англійської мови в обсязі, необхідному для ведення листування, ділового й побутового спілкування та оформлення документів (у судноплавних компаніях, сертифікованих згідно з МКУБ - Міжнародним Кодексом з управління безпечною експлуатацією суден та запобіганням забрудненню).

Знає та застосовує у діяльності: закони, статути, накази, положення, інструкції та інші керівні документи, які стосуються роботи з кадрами закордонного плавання, обліку особового складу на підприємствах і зберігання документів; міжнародні нормативно-правові документи та стандарти щодо підготовки та дипломування моряків; положення про порядок призначення та виплат державних допомог; правові положення, правила, норми та звичаї країн, що стосуються сфери діяльності компанії, та механізми державно-правової взаємодії із цими країнами; правила митного контролю та поведінки за кордоном; перспективи розвитку закордонних перевезень пароплавства та порядок розроблення планів комплектування екіпажів суден закордонного плавання кадрами; порядок оформлення прийому, переводу та звільнення працівників, ведення та зберігання їх трудових книжок та особових справ; порядок складання встановленої звітності; основи профорієнтаційної роботи; основи психології праці; основи економіки, організації праці та управління; трудове законодавство та стандарти (правила та норми) щодо організації та умов охорони праці суднового та берегового персоналу.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Проводить роботу з добору, вивчення та розставлення командних і масових кадрів плаваючого складу суден закордонного плавання, суворого додержання ними трудової та виробничої дисципліни, правил поведінки за кордоном і митного контролю, подає пропозиції керівництву судноплавної компанії (пароплавства) щодо призначення або звільнення кадрів плаваючого складу. Забезпечує правильне та своєчасне комплектування суден та берегових підрозділів кваліфікованим, компетентним, професійно підготовленим та медично придатним персоналом відповідно до міжнародних і національних стандартів (правил та норм) та Статутних положень компанії; підбір, вивчення та укладання трудових договорів (угод) з береговим та судновим персоналом та встановлення порядку підготовки й допущення прийнятого (найнятого) або призначуваного на нові посади персоналу до виконання посадових обов'язків, оформлення допусків та виїзних документів судновому та береговому персоналу щодо закордонного плавання та відряджень, організацію навчання, перевірки знань та атестацію суднового та берегового персоналу, підготовку і підвищення кваліфікації командного складу і кадрів масових професій суден, соціальну (згідно із чинним законодавством) захищеність суднового та берегового персоналу, створення соціальних передумов (у тому числі службового просування), що стимулюють зацікавленість суднового та берегового персоналу в здійсненні політики безпеки компанії. З метою поліпшення умов праці та відпочинку робітників плавскладу суден закордонного плавання керує комплектуванням, організованою зміною в рейсах підмінних екіпажів. Разом з відповідними відділами і службами пароплавства (судноплавної компанії) веде роботу з добору кадрів у резерв на висування та вивчає їх ділові якості. Організовує і контролює діловодство, облік і звітність щодо кадрів закордонного плавання. Розроблює проекти річних та перспективних планів потреби в робочій силі для закордонного флоту, контролює баланс робочої сили та робить заявки щодо її своєчасного поповнення. Контролює розподіл на судна закордонного плавання молодих спеціалістів, які закінчили навчальні заклади. Готує матеріали для подання на заохочення і нагородження працівників, які відзначилися у виконанні виробничих завдань. Здійснює контроль за станом трудової дисципліни.