Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Майстер портових майстерень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні документи, що стосуються виробничо-господарської діяльності ремонтних майстерень; Статут внутрішнього водного транспорту; Статут з дисципліни працівників річкового транспорту; технічні вимоги щодо продукції ремонтних майстерень, технологію її виробництва; устаткування ремонтних майстерень і правила технічної експлуатації; основи економіки, організації праці, виробництва та управління, нормування праці; основи трудового законодавства; правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує виконання дільницею в строк планових завдань щодо обсягів виробництва продукції (робіт) з високою якістю, підвищення продуктивності праці, зниження виробничих витрат. Забезпечує шляхом видавання оформленого наряду своєчасне доведення виробничих завдань бригадам, а також окремим робітникам, які не входять до складу бригад, відповідно до затвердженого планами та графіками виробництва, чинних норм та умов оплати праці; бере участь у розробленні та розгляданні поточних та перспективних планів, розставляє робітників згідно з технологічним процесом, їх кваліфікацією та фахом, бере участь у тарифікації робіт, а також у присвоєнні кваліфікаційних розрядів робітникам дільниці. Організовує впровадження нової техніки та технології; стежить за використанням у виробництві сировини, напівфабрикатів і матеріалів, які відповідають технічним умовам. Вносить пропозиції щодо перегляду норм виробітку та розцінок. Аналізує наслідки виробничо-господарської діяльності, контролює витрати фонду оплати праці. Забезпечує правильність і своєчасність оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв. Подає пропозиції щодо заохочування робітників, які відзначилися, та накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни, правил технічної експлуатації устаткування, охорони праці, за брак у роботі; забороняє виконання робіт на зіпсованому устаткуванні, застосування неякісного інструменту, пристроїв та контрольно-вимірювальних приладів. Проводить роботу з підвищення рівня технічних знань робітників. Вживає заходів щодо поліпшення та оздоровлення умов праці відповідно до вимог та норм охорони праці. Забезпечує технічно правильну та безпечну експлуатацію устаткування, транспортних і вантажопідйомних засобів, запобіжних пристроїв, санітарно-технічного обладнання, устаткування, стежить за їх справним станом, регулярністю їх ремонту, випробуванням, оглядає на відповідність їх технічним вимогам. Організовує проведення інструктажу та навчання робітників безпечного ведення робіт згідно із чинними нормативами. Розробляє інструкції з безпечного ведення робіт і після затвердження їх у чинному порядку забезпечує ними робочі місця та робітників. Бере участь у складанні планів та заходів щодо поліпшення та оздоровлення умов праці. Вживає заходів щодо своєчасного забезпечення робітників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, з'ясовує їх причини і вживає заходів щодо їх усунення. Регулярно здійснює перевірку дотримання вимог охорони праці та виробничої санітарії на робочих місцях і в побутових приміщеннях майстерні. Подає пропозиції та бере участь у перегляді норм трудових витрат, упроваджує у виробництво технічно обґрунтовані норми, розроблює заходи щодо зниження трудомісткості робіт, втрат робочого часу впродовж зміни. Забезпечує дотримання технології робіт; бере участь у заходах щодо визначення умов праці на робочих місцях, віднесення їх до шкідливих та особливо шкідливих видів робіт. Забороняє виконання робіт робітниками, які не пройшли перевірки знань, інструктажу з охорони праці, пожежної безпеки, не мають нарядів-допусків (де вони потрібні). Забороняє робітникам дільниць експлуатувати вантажопідйомні засоби, верстатне та інше устаткування, яке не пройшло ремонт, огляд, випробування та не відповідає технічним вимогам, а також використовувати несправний інструмент.