Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Головний штурман", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією капітана - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, правила, положення, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з судноводіння і технічної експлуатації флоту; теорію та будову суден, теорію та практику судноводіння (навігацію, загальну та спеціальну лоцію), засоби навігаційної обстановки басейну, особливості плавання по лініях роботи флоту; склад флоту пароплавства та його експлуатаційні особливості; експлуатаційно-технічні дані навігаційно-штурманського устаткування (приладів і засобів судноводіння), найновіші досягнення науки і техніки в галузі судноводіння на Україні та за кордоном; Кодекс торгового мореплавання; Статут внутрішнього водного транспорту; Статут служби на суднах, правила технічної експлуатації флоту; основи економіки, організації виробництва, праці та управління; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ); основи трудового законодавства, правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво штурманською службою на суднах пароплавства. Забезпечує впровадження нової навігаційної техніки на суднах і сучасних методів судноводіння. Організовує їх вивчення і правильне використання судноводійним складом. Здійснює контроль за забезпеченням суден навігаційними картами, посібниками та іншою навігаційно-штурманською документацією, штурманським майном, електрорадіонавігаційним приладдям і складає на них заявки. Стежить за коригуванням карт. Розробляє настанови та інструкції з організації штурманської служби на суднах і практичні рекомендації з безпеки судноводіння. Бере участь у розгляданні технічних завдань і проектів суден, гідрометеорологічних, штурманських і електрорадіонавігаційних приладів, систем судноводіння і регулювання руху суден. Стежить за забезпеченням інформації судноводіїв щодо прогнозів погоди (штормового попередження), а також за станом шляхових умов. Бере участь у роботі комісії з розгляду аварій і аварійних випадків навігаційного характеру, аналізує причини і разом з іншими службами розробляє і здійснює заходи щодо їх запобігання. Контролює виконання судноводійним складом наказів, інструкцій, правил і постанов з питань судноводіння і безпеки плавання. Вивчає ділові якості судноводійного складу, бере участь у проведенні роботи з підвищення кваліфікації розстановки судноводійних кадрів. Організовує роботу капітанів-наставників з перевірки на суднах організації штурманської служби. Забезпечує впровадження на суднах нових технічних засобів і прогресивних методів судноводіння. Періодично виходить у рейси на суднах пароплавства для перевірки та відпрацювання організації штурманської служби. Контролює додержання правил охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також трудової і виробничої дисципліни. Узагальнює та впроваджує в практику роботи суден передовий вітчизняний і зарубіжний досвід судноводіння.