Категорія - Робітники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Механік малотоннажного судна", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або професійно-технічна освіта. Стаж плавання на самохідних суднах валовою місткістю більше 80 одиниць та/або з потужністю головної енергетичної установки більше 55 кВт - не менше 6 місяців та стаж роботи, пов'язаний з ремонтом суднових механізмів та обладнання - не менше 6 місяців. Підтвердження компетентності згідно з вимогами до професії механіка малотоннажного судна. Періодичне підвищення кваліфікації.

Знає та застосовує у діяльності: нормативні та інші керівні матеріали з безпечної експлуатації суднової енергетичної установки, суднових технічних засобів та систем малотоннажних суден; керівні документи, що регламентують організацію суднової служби; санітарні правила для малотоннажних суден; будову й дію головної енергетичної установки й допоміжних механізмів, котлів, суднових пристроїв, систем та засобів автоматизації, інструкції з їх експлуатації й ремонту; процедури несення машинної вахти; основні несправності суднових двигунів внутрішнього згоряння, допоміжних механізмів і систем; способи виявлення та усунення несправностей відповідно до вимог інструкцій; основи теплотехніки та електротехніки; основи електроустаткування суден і елементи суднової автоматики; призначення й будову приладів автоматики двигунів внутрішнього згоряння; основи організації та технології судноремонту; призначення і правила застосування слюсарного й контрольно-вимірювального інструменту; види та класифікацію паливо-мастильних матеріалів; протипожежні заходи щодо приймання, зберігання на судні палива і мастильних матеріалів та їх витрат; методи боротьби за живучість судна та техніку особистого виживання на морі; розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, майна, інвентарю та його використання за призначенням; правила ведення технічної документації; надання першої допомоги у разі нещасних випадків; основи організації праці й економіки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує безаварійну роботу та технічне обслуговування суднових машин, механізмів, всіх технічних засобів судна валовою місткістю менше 500 одиниць та потужністю головної енергетичної установки менше 750 кВт. Несе машинні вахти. Стежить за дотриманням установленого режиму експлуатації головної енергетичної установки й допоміжних механізмів, котлів, суднових систем і систем суднової автоматики, які пов'язані з ними. Забезпечує швидке й точне виконання команд, що подаються з ходового містка. Вживає відповідних заходів у разі виявлення неполадок у роботі суднових машин, механізмів, всього суднового устаткування. Здійснює ревізію окремих вузлів суднових двигунів внутрішнього згоряння. Виконує слюсарно-монтажні роботи з дрібного ремонту суднових двигунів внутрішнього згоряння, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв і систем. Контролює виконання ремонтних робіт, що проводяться береговими працівниками. Здійснює прийом паливно-мастильних матеріалів на судно. Стежить за правильним та економним використанням палива, мастил та інших матеріалів. Перевіряє якість палива та мастильних матеріалів згідно з їх характерними зовнішніми ознаками та основними паспортними даними. Забезпечує своєчасне постачання судна аварійним майном, інвентарем, матеріалами та змінними запасними частинами. Стежить за рівнем води в ллялах. Виконує баластні операції. Вживає заходів щодо видалення забрудненої води та сміття у приймальні берегові або плавучі споруди та запобігання забрудненню із судна навколишнього середовища. Забезпечує постійну готовність до дії засобів забезпечення живучості судна та використовує необхідні технічні засоби у надзвичайних ситуаціях. Веде необхідну технічну документацію. Забезпечує додержання правил охорони праці та протипожежного захисту в машинному відділенні. Контролює виконання заходів щодо забезпечення охорони людського життя на морі та захисту природного навколишнього середовища.