Категорія - Робітники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Оператор спеціальних пристроїв земснарядів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: правила технічної експлуатації суден днопоглиблювального флоту; технічні характеристики та конструктивні особливості спеціального обладнання суден днопоглиблювального флоту; правила виконання та послідовність ремонтних робіт спеціального обладнання земснарядів; інструкції з виконання морських днопоглиблювальних робіт та обслуговування спеціального обладнання суден технічного флоту; основи електротехніки та електроустаткування суден.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Під час виконання робіт на самовідвізному землесосі забезпечує оптимальний процес ґрунтозабирання. Веде постійне спостереження за положенням та станом тросів підіймального пристрою смоктунів, веде нагляд за справною роботою пневмогідрокомпенсаторів. Стежить за наявністю та надходженням мастил до деталей спецпристроїв, які зазнають тертя. Проводить огляд ґрунтоприймачів після кожного підйому смоктунів на борт; поновлює в разі необхідності пошкоджені запобіжні решітки та розрихлювачі на ґрунтоприймачах. Проводить завантаження трюму рівномірно за допомогою розливного пристрою, не допускаючи перевантаження трюму ґрунтом. Знімає стопорні клини ляд перед відвалюванням ґрунту та встановлює їх на місце після закриття дверцят. Проводить розвантаження трюму рефулюванням із крайніх відсіків, регулюючи ґрунтозабирання за допомогою відкривання лючків. Закриває лючки після розвантаження трюму та промиває систему водою. Припиняє ґрунтозабирання в разі виникнення несправностей, стуку, шуму в робочих пристроях, а також у штормових умовах та качанні з креном більше 100. Під час виконання робіт на багаточерпаковому снаряді забезпечує оптимальний процес днопоглиблювання й найбільший відсоток заповнення черпаків, встановлюючи за погодженням із багермейстером найвигіднішу за даних умов швидкість руху черпакового ланцюга та поступального руху земснаряда. Постійно стежить за рухом черпакового ланцюга, станом робочих тросів, справною роботою тросоукладальників лебідок. Керує роботою із заведення та перекладання якорів, заведення понтонів. Виймає із черпаків предмети, які можуть пошкодити конструкції ґрунтового колодязя або трюму ґрунтовідвізної шаланди. Виконує технічне обслуговування та догляд за спецпристроями в нормативні строки. Стежить за комплектуванням змінних запасних частин спецпристроїв свого відання. Вживає заходів щодо поповнення змінних запасних частин та утримання їх у готовому для використання стані. Бере участь у складанні ремонтних відомостей на ремонт спецпристроїв та днопоглиблювального обладнання. Веде підготовку та монтажні роботи щодо розбирання та складання спецобладнання. Контролює строки та якість ремонту спецобладнання, який проводиться ремонтними організаціями. Бере участь у виконанні ремонту спецпристроїв, що проводяться силами екіпажу.