Категорія - Робітники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Моторист рефрижераторних установок 1-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи на суднах за професією моториста (машиніста) рефрижераторних установок 2 класу - не менше 6 місяців. Підтвердження компетентності згідно з вимогами до професії моториста (машиніста) рефрижераторних установок.

Знає та застосовує у діяльності: конструктивну будову суднових рефрижераторних установок та установок кондиціонування повітря різних систем, правила їх експлуатації; основні несправності суднових холодильних установок, способи їх виявлення та усунення; основні закони фізики стосовно холодильного процесу; схеми розташування трубопроводів, арматури, приладів автоматичного регулювання й контрольних приладів; основи електроустаткування суден і суднової автоматики; слюсарну справу й технологічну послідовність під час ремонту суднового холодильного обладнання; системи аварійно-попереджувальних сигналів; основні дії щодо захисту природного навколишнього середовища; англійську мову (морську специфіку).

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Несе вахту згідно із судновим розкладом. Обслуговує суднову рефрижераторну установку, установку кондиціонування повітря й технічні засоби, які забезпечують її роботу. Забезпечує безпечну експлуатацію устаткування суднових холодильних установок, безперервну роботу механізмів установок на заданих режимах і вживає заходів щодо усунення недоліків у їх роботі. Робить ревізію та бере участь у складанні дефектних відомостей на ремонт устаткування й комунікацій. Бере участь у всіх видах ремонтних робіт суднової рефрижераторної установки та установки кондиціонування повітря. Виконує слюсарно-монтажні роботи з ремонту устаткування холодильних установок. Бере участь у технічному обслуговуванні й ремонті суднових технічних засобів та інших роботах за розпорядженням старшого механіка.