Категорія - Робітники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Моторист 2-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Первинна професійна підготовка. Стаж роботи на суднах у складі машинної команди - не менше 2 місяців. Стаж роботи на судні повинен бути пов'язаним із функціями несення ходової машинної вахти під керівництвом кваліфікованого механіка (суднового) або особи рядового складу вищої кваліфікації. Екзаменаційні випробування за вимогами щодо компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання свідоцтва про кваліфікацію та інших документів.

Знає та застосовує у діяльності: основи будови судна; призначення, будову й особливості роботи головних енергетичних установок і допоміжних механізмів; призначення, будову й дію різноманітних передач потужності від головних двигунів на гребні вали, контрольно-вимірювальних приладів суднових енергетичних установок; призначення й будову валопроводів і суднових рушіїв; основи фізичних процесів, що відбуваються в суднових двигунах внутрішнього згоряння; термінологію, яку застосовують у машинному відділенні; дії під час аварій та шляхи евакуації із машинних відділень; англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для розуміння команд; основи електротехніки та електроустаткування суден; призначення суднової сигналізації, яка зв'язує машинне відділення з містком судна; розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, майна, інвентарю та його використання за призначенням; інструкції з експлуатації, правила технічного обслуговування й ремонту суднових технічних засобів.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у несенні вахти в машинному відділенні згідно із судновим розкладом. Обслуговує головну енергетичну установку та допоміжні механізми, допоміжні котли й технічні засоби, які забезпечують їх роботу. Бере участь у технічному обслуговуванні та ремонті суднових технічних засобів. Здійснює технічне обслуговування механізмів, які закріплено за ним судновим розкладом. Забезпечує безперервну роботу механізмів на заданих режимах і вживає заходів щодо усунення недоліків у їх роботі. Підтримує в машинному відділенні чистоту й порядок. Вживає заходів у разі загрози аварії, надходження забортної води, пожежі або іншої небезпеки для життя людей у машинному відділенні. Проводить підготовку систем пожежогасіння до дії.