Категорія - Робітники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Механізатор бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 3-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією механізатора (докер-механізатора) комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 4 класу - не менше 500 годин.

Знає та застосовує у діяльності: призначення, принцип дії і будову підйомно-транспортних, перевантажувальних машин (механізмів), вантажозахоплювальних та інших пристроїв, які застосовуються; інструкції з їх експлуатації, технічного обслуговування й ремонту; технологію перероблення вантажів на дільниці; технічні умови навантаження, вивантаження й кріплення усіх видів вантажів, до яких належать великовагові, довгомірні, металоконструкції, контейнери та інші спеціальні вантажі; візуальне визначення ваги й центра ваги переміщуваних вантажів; норми бракування канатів; правила стропування: найбільш зручні місця стропування, строки експлуатації стропів, їх вантажопідйомність, методи й терміни випробувань, способи сточування й зв'язування стропів тощо; елементарні знання з механіки, електротехніки, матеріалознавства й слюсарної справи; правила руху під час переїзду залізничної колії й залізничну сигналізацію; основні вимоги виконання вантажно-розвантажувальних робіт.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує навантаження, вивантаження, перевантаження, переміщення, складання та кріплення всіх видів вантажів у трюмах і на палубах суден, у залізничних вагонах, на автомобілях і складських площах із застосуванням: кранів однієї групи й суднового крану (суднової лебідки); автонавантажувачів вантажопідйомністю до 10 т; тягачів (тракторів), бульдозерів (дизельних тягачів вагонів); тракторних навантажувачів (бульдозерів); екскаваторів однієї групи; стакерів, реклаймерів; спеціальних суднонавантажувальних (розвантажувальних) машин; трюмних, вагонних, складських спеціальних машин із приводом від двигуна внутрішнього згоряння; портальних пневмоперевантажувачів; контейнерних перевантажувачів. Здійснює керування підйомно-транспортними й перевантажувальними машинами (механізмами), що застосовуються. Проводить щозмінне технічне обслуговування машин (механізмів), вантажозахоплювальних та інших пристроїв, бере участь в інших видах технічного обслуговування й ремонту. Виявляє несправності в роботі машин (механізмів) і пристроїв, усуває несправності, які було виявлено, (якщо не потрібне залучення більш кваліфікованих працівників). Забезпечує раціональне використання вантажопідйомності й місткості рухомого складу й складських площ. Підбирає й комплектує вантажі, що перевозяться дрібними партіями, розміщує їх за місцями подавання й розстановки рухомого складу. Вибирає способи для швидкого й безпечного стропування й переміщення вантажів у різноманітних умовах. Виконує стропування та ув'язування вантажів, сточування й зв'язування стропів різними вузлами. Виконує функції сигнальника.