Категорія - Робітники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Машиніст помповий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи на суднах за професією моториста (машиніста) 2 класу - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову, розташування на судні та принцип дії технічних засобів свого відання; інструкції та правила технічної експлуатації суднових технічних засобів; будову суднових двигунів внутрішнього згоряння й правила їх експлуатації; основні несправності суднових двигунів внутрішнього згоряння та допоміжних механізмів, суднових пристроїв і систем; призначення та розташування трубопроводів, вентилів і клапанів суднових систем; правила виконання слюсарно-монтажних робіт і технологічну послідовність під час ремонту суднових двигунів, допоміжних механізмів і котлів, суднових пристроїв, суднових систем та їх арматури; правила технічного обслуговування й ремонту суднових технічних засобів; розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, майна, інвентарю та його використання за призначенням; дії під час аварій та сигнали тривоги; основні дії щодо захисту природного навколишнього середовища; англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для розуміння термінів та команд.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує надійну роботу та правильну технічну експлуатацію вантажних та зачисних насосів, вантажних та зачисних трубопроводів, баластної системи з насосами, системи замірювання вантажу, газовідводу, дистанційного керування клінкетами та роботу інших технічних засобів свого відання. Керує ними та використовує за призначенням. Проводить вантажні, мийні та баластні операції. Усуває особисто або із залученням суднових працівників дефекти та відмови, які було виявлено під час експлуатації в роботі технічних засобів свого відання. Контролює якість ремонтних робіт, що виконуються береговими й судновими працівниками. Складає план робіт із технічного обслуговування та ремонту технічних засобів. Бере участь у вахтовому обслуговуванні головної енергетичної установки та виконанні робіт із технічного обслуговування й ремонту суднових технічних засобів за розпорядженням старшого механіка.