Категорія - Робітники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Матрос 2-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта, первинна професійна підготовка та стаж роботи на суднах у складі палубної команди - не менше 2 місяців. Стаж роботи на судні повинен бути пов'язаний із функціями несення ходової навігаційної вахти під керівництвом капітана, вахтового помічника капітана або особи рядового складу вищої кваліфікації. Екзаменаційні випробування за вимогами щодо компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання свідоцтва про кваліфікацію та інших документів.

Знає та застосовує у діяльності: основи будови судна і його корпусу, призначення й розташування суднових відсіків, приміщень і систем; будову вантажних і швартовних механізмів та правила роботи на них; принцип будови і правила користування механізованими люковими закриттями; терміни, визначення команд, які застосовуються на судні; правила користування відповідним внутрішнім зв'язком та системами аварійно-попереджувальної сигналізації; процедури несення безпечної вахти; розташування на судні аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, майна, інвентарю та його використання за призначенням; дії під час аварій та сигналів тривоги; правила приймання й передавання повідомлень за допомогою світлових та прапорових сигналів, у тому числі сигналів про лиха; правила користування судновими рятувальними засобами й рятувальними шлюпками з ручним механічним приводом; принцип будови й правила користування засобами малої механізації під час виконання такелажних, парусних, малярних та інших суднових робіт, англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для розуміння команд.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у несенні ходової вахти на містку й несе стоянкову вахту біля трапу згідно із судновим розкладом. Прибирає палуби та суднові приміщення. Бере участь у суднових роботах, роботах із технічного обслуговування корпусної частини, у підготовці вантажних приміщень, вантажних засобів та інвентарю до навантаження, вивантаження та прибирання їх по-похідному, у відкриванні й закриванні люків трюмів. Бере участь у швартовних роботах згідно із судновим розкладом. Виконує роботи, пов'язані з вантажними операціями: перед їх проведенням стежить за тим, щоб люкові кришки було надійно закріплено, горловини цистерн задраєно, трубопроводи й трюмні трапи справні, лляла, стічні колодязі, приймальні сітки були чисті, лляльні кришки щільно зачинено; під час вантажних операцій стежить за розміщенням вантажу (за вказівкою другого помічника капітана), контролює сепарування вантажу й у разі необхідності здійснює облік вантажу; стежить за збереженістю вантажу в трюмі й не допускає до навантаження вантажні місця, які мають несправну тару або неясне маркування, що не відповідає документації; забезпечує порядок і чистоту в трюмі; негайно доповідає про порушення або ушкодження, які було знайдено, про припинення вантажних операцій.