Категорія - Робітники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Електрик судновий 2-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: основи будови судна; призначення, будову й дію головних енергетичних установок, допоміжних механізмів; правила технічної експлуатації, обслуговування й ремонту суднового електроустаткування; електроматеріалознавство; основи електротехніки, електровимірів та електроніки; будову й принцип дії основних електронних приладів; системи розподілу електроенергії на суднах; призначення, будову й принцип дії суднових електростанцій і мереж, суднових електричних машин і апаратів, суднових акумуляторів, суднових приладів керування й контролю; основи будови й принцип дії елементів автоматики та їх застосування в схемах автоматизації суднового електроустаткування; призначення й будову освітлювальної електроустановчої арматури, пускорегулювальної й захисної апаратури; призначення, принципову будову і дію суднових електроприводів і суднових гребних електричних установок; схеми керування електроприводами стернових, якірно-швартовних, вантажних пристроїв, механізмів машинного відділення; призначення суднової сигналізації й внутрішньо-суднового зв'язку; основи слюсарної справи; англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для розуміння команд.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Бере участь у несенні вахти згідно із судновим розкладом. Бере участь у технічному обслуговуванні, профілактичному й поточному ремонті суднового електроустаткування, забезпечує його безперервну роботу. Усуває несправності в роботі суднових електричних машин, суднової електричної апаратури, приладів суднової сигналізації, освітлювальної арматури, електронагрівальних приладів тощо. Виконує основні слюсарні роботи.