Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Фахівець з маркетингу порту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр): для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією, пов'язаною з маркетинговою діяльністю, - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, положення, нормативні та інші керівні матеріали стосовно маркетингу в сфері водного транспорту; профіль, спеціалізацію й особливості організаційної структури порту, перспективи його розвитку; вітчизняні й світові тенденції технологічного, економічного та соціального розвитку портів; досвід завоювання конкурентних позицій на світових і регіональних ринках; кон'юнктуру внутрішнього та зовнішнього ринку; умови оброблення й обслуговування суден в портах; способи проведення маркетингових досліджень; методи прогнозування і моделювання попиту, формування конкурентоспроможних заходів у сфері надання портових послуг; ринкові методи господарювання, закономірності й особливості розвитку економіки; логістику; основи менеджменту; порядок ціноутворення та цінову політику; організацію рекламної справи; форми облікових документів та порядок складання звітності; технічні засоби збору та оброблення інформації; етику ділового спілкування; порядок укладання і виконання договорів; основи організації праці й управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує розробку та впровадження заходів з маркетингової стратегії порту на основі вивчення існуючих вантажопотоків, їх прогнозування, формування та економічного обгрунтування. Розробляє плани маркетингових досліджень та рекламних кампаній. Вивчає ринок портових послуг, тенденції його розвитку. Здійснює аналіз діяльності конкурентів. Досліджує тарифну політику в галузі та бере участь в коригуванні тарифної політики порту. Розробляє методи та засоби збору і систематизації інформації. Організовує та здійснює збирання даних згідно з планами маркетингу порту. Проводить попереднє вивчення реальних та потенційних споживачів. Розробляє кошториси витрат щодо маркетингу та рекламних кампаній порту. Веде облік витрат на маркетинг та рекламу за встановленою формою. Здійснює розробку рекламно-інформаційних заходів та матеріалів, у тому числі їх художнє оформлення. Оформляє договірну документацію на виготовлення рекламної продукції. Бере участь у розробленні фірмового стилю порту та фірмового оформлення рекламної продукції. Вивчає, узагальнює та систематизує ефекти від різноманітних видів реклами. Бере участь у просуванні на ринок нових тенденцій у сфері надання портових послуг та визначає можливості порту щодо виходу на перспективні ринки. Організовує та контролює інформаційно-статистичну роботу, пов'язану з накопиченням і обробленням маркетингової інформації. Підтримує постійні ділові контакти з джерелами маркетингової інформації. Складає договори зі сторонніми організаціями щодо інформаційного обслуговування. Сприяє обміну маркетинговою інформацією між підрозділами порту.