Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Фахівець охорони портових засобів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією, пов'язаною з обслуговуванням в порту морських суден, що здійснюють міжнародні рейси: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років. Наявність сертифіката (свідоцтва) щодо компетентності згідно з Міжнародним кодексом з охорони суден і портових засобів (ISPS Code).

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, положення та інші керівні документи стосовно питань охорони і підтримання морської безпеки в портах, забезпечення охорони конвенційних портових засобів та інфраструктури портів, морських суден, їх екіпажів і вантажів; вимоги Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (СОЛАС) щодо підвищення охорони на морі та вимоги Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів (ISPS Code); Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, що спрямовані проти безпеки морського судноплавства, та інші міжнародні нормативно-правові акти; положення про офіцера охорони портових засобів та про службу морської безпеки морського торговельного порту; адміністративну діяльність у сфері охорони; методологію оцінки охорони портових засобів; методи проведення перевірки охорони портових засобів та суден; невідкладні дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій (під час актів незаконного втручання, тероризму, піратства, диверсії, збройного розбою тощо); методи підготовки та навчання з питань охорони, у тому числі існуючі заходи й процедури у сфері охорони портових засобів та суден; роботу з конфіденційною інформацією і повідомленнями стосовно питань охорони; існуючі загрози, які стосуються охорони, та їх різні форми; характер загроз портовим засобам та можливі наслідки у разі їх здійснення; методи виявлення та розпізнання зброї, небезпечних речовин і пристроїв; охоронні системи та обладнання, їх експлуатаційні обмеження; засоби для явного та прихованого порушення охоронних заходів; методи здійснення перевірок, інспекцій, контролю і нагляду та методи фізичного догляду і перевірки без розкриття; розташування і технічне оснащення портових засобів, типи суден, що виконують міжнародні рейси та заходять до портових засобів; характеристики вантажів, що обробляються, суднові та портові операції; англійську мову на рівні, необхідному для ведення ділового спілкування, листування та оформлення документів; правила та норми охорони праці, протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує охорону і захист конвенційних портових засобів, інфраструктури порту та морських суден, що обслуговуються в порту, їх екіпажів і вантажів від загроз піратства, тероризму, актів незаконного втручання в їх діяльність та інших протиправних дій. Здійснює розробку, упровадження, виконання та перегляд плану з охорони портового засобу. Забезпечує проведення всебічного первинного огляду стану охорони портового засобу на основі відповідної його оцінки та регулярних оглядів з метою виявлення ефективності дії охоронних заходів, що застосовуються. Здійснює розробку рекомендацій щодо внесення відповідних змін та доповнень до плану з охорони портового засобу у випадку будь-яких змін на портовому засобі. Складає плани дій у надзвичайних ситуаціях. Забезпечує захист від несанкціонованого проникнення на портовий засіб та належне використання, перевірку, калібрування і обслуговування наявного охоронного обладнання. Надає доповіді відповідним органам про події, що загрожують безпеці портового засобу, оформляє у необхідних випадках письмові звіти. Здійснює взаємозв'язок та забезпечує координування виконання планів з охорони портових засобів з відповідними фахівцями (офіцерами) охорони компаній і суден та, за необхідності, із відповідними службами безпеки. Бере участь у навчанні та тренуванні з питань охорони, у тому числі, які проводяться сумісно із суднами. Забезпечує проведення належного навчання персоналу, який відповідає за охорону портового засобу, та його відповідності до встановлених стандартів. Контролює підготовку й належне виконання обов'язків підпорядкованого йому персоналу.