Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Фахівець охорони компанії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи в галузі морського транспорту: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років. Наявність сертифіката (свідоцтва) щодо компетентності згідно з Міжнародним кодексом з охорони суден і портових засобів (ISPS Code).

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, положення та інші керівні документи відносно питань безпеки на морі, охорони морських суден, їх пасажирів, екіпажів та вантажів; вимоги Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (СОЛАС) та Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів (ISPS Code); Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, що спрямовані проти безпеки морського судноплавства, та інші міжнародні нормативно-правові акти; організацію служби морської безпеки в судноплавних компаніях; суднові обов'язки щодо забезпечення морської охорони; характер загроз, що пов'язані з порушенням охорони суден, методи їх запобігання та припинення; порядок дій у надзвичайних ситуаціях (під час виникнення актів тероризму, піратства, саботажу, диверсії, незаконної міграції тощо); методологію проведення оцінки стану охорони судна та методи проведення його перевірок; методику виконання процедур і дій згідно з планами охорони суден компанії; методи охорони суднових систем радіо- і телекомунікацій, у тому числі комп'ютерних систем і мереж, та інших об'єктів на судні, що можуть створити небезпеку для людей, майна або операцій на борту судна чи в межах портового засобу; суднове охоронне устаткування для захисту пасажирів та екіпажу; системи охоронного зв'язку, сигналізації, ідентифікації особи, обладнання для спостереження і контролю тощо; будову й обладнання суден, суднове аварійне й чергове устаткування; розташування зон на судні, доступ до яких повинен бути обмеженим; суднові та портові операції; морське право; англійську мову на рівні вільного володіння загальною та спеціальною тематикою; правила та норми охорони праці, протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує охорону конкретного судна або групи суден судноплавної компанії, які підлягають захисту від загроз піратства, тероризму, баратрії та інших протиправних дій згідно з вимогами Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів, інших міжнародних і національних нормативних документів. Вживає заходів щодо запобігання збройному розбою суден, незаконному захопленню суден і їх вантажів, іншим формам морського шахрайства і незаконних актів, які загрожують безпеці суден, їх пасажирів та екіпажів. Забезпечує проведення оцінки стану охорони судна або групи суден компанії, що зайняті в міжнародних морських перевезеннях. Надає консультативну допомогу стосовно рівня загрози, з якою може зіткнутися судно, на основі відповідної оцінки ризику. Забезпечує розробку, подання на узгодження, впровадження планів з охорони суден компанії. Стежить за належним виконанням процедур, що викладені в суднових планах з охорони. Забезпечує детальну відповідність планів з охорони, які використовуються однотипними суднами або групою суден, до специфіки кожного судна. Здійснює розробку рекомендацій щодо внесення відповідних змін та доповнень до плану з охорони судна згідно з вимогами, що поставлені до охорони конкретного судна. Забезпечує проведення первинних та подальших перевірок стану охорони суден компанії. Проводить внутрішні аудиторські перевірки та перегляди діяльності із забезпечення охорони. Забезпечує необхідну підготовку осіб, які відповідають за охорону суден компанії. Контролює виконання екіпажами усіх суднових обов'язків із забезпечення охорони. Здійснює взаємозв'язок та забезпечує координування дій командного складу суден з фахівцями (офіцерами) охорони портових засобів.