Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Стивідор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Старший стивідор: повна, базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст): для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією стивідора - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років. Стивідор: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст): для бакалавра - без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста - стаж роботи на вантажно-розвантажувальних роботах за професією тальмана - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, правила, нормативні та інші керівні документи з питань організації та технології вантажно-розвантажувальних робіт; порядок нормування й обліку стоянкового терміну суден; види тари та упаковки; види маркування українською та іноземною мовами, правила їх перевезення, навантажування, розвантажування та складування; будову вантажних приміщень суден, залізничних вагонів, складів; правила розміщення, сепарування та кріплення вантажів; технічні норми та правила завантаження залізничних вагонів, автотранспорту та суден; методику розроблення вантажного плану (каргоплану) судна; правила технічної експлуатації перевантажувальних машин; економіку; організацію праці й управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує судновими вантажно-розвантажувальними роботами в морських портах. Здійснює оперативне керівництво бригадами механізаторів (докерів-механізаторів), робітниками складів, зайнятих на суднових, автотранспортних і вагонних вантажно-розвантажувальних роботах. Забезпечує виконання технологічного процесу навантажування-розвантажування вантажів, ефективне використання трудових та матеріальних ресурсів під час оброблення суден. Забезпечує максимальне сполучення вантажних та допоміжних операцій, суворе дотримання встановлених норм стоянкових термінів. Перевіряє готовність судна та стан трюмів, люків суднових вантажних засобів до навантаження й розвантаження. Здійснює раціональну розстановку бригад робітників порту, перевантажувальної техніки й транспортних засобів у відповідності до технологічної схеми оброблення. Забезпечує організацію вантажно-розвантажувальних робіт згідно з вантажним планом, умовами перевантажування з урахуванням особливостей та специфіки вантажу. Координує в процесі роботи ланки перевантажувального процесу (складські, трюмні, вагонні, транспортні), не допускаючи невиробничих простоїв. Перевіряє якість та обсяг виконаних робіт. Забезпечує ведення та правильне оформлення таймшиту щодо обробленого судна. Контролює дотримання бригадами нормативних вимог навантажування-розвантажування експортних, імпортних, каботажних та місцевих вантажів. Перевіряє наявність на робочих місцях необхідних вантажозахоплювальних пристроїв, інструменту та матеріалів. Стежить за готовністю складських площ та рухомого складу до прийняття та здавання вантажу. Здійснює оперативний зв'язок з диспетчерською порту (району), з адміністрацією суден, залізниці та інспекційних органів з питань, пов'язаних із виконанням вантажно-розвантажувальних робіт. Забезпечує дотримання на робочих місцях правил охорони праці. Веде встановлену звітність.