Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Старший механік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна, базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або і молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією механіка (суднового) для отримання диплома старшого механіка суден: з головною енергетичною установкою (ГЕУ) потужністю 3000 кВт і більші (освітньо-кваліфікаційним рівнем - спеціаліст) - не менше 3 років, з яких не менше 1 року за професією другого механіка; з ГЕУ потужністю від 750 до 3000 кВт (з освітньо-кваліфікаційним рівнем - бакалавр) або з ГЕУ потужністю менше 750 кВт (з освітньо-кваліфікаційним рівнем - молодший спеціаліст) - не менше 2 років, з яких не менше 1 року за професією другого механіка. Екзаменаційні випробування за вимогами до компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання диплома про посадову кваліфікацію та інших документів. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, положення та інші керівні документи з технічної експлуатації суднової техніки, організації загальносуднової служби; правила та нормативні документи Регістру судноплавства України або іншого класифікаційного товариства, яке здійснює технічний нагляд за судном; Кодекс торговельного мореплавства України; техніко-експлуатаційні характеристики головних та допоміжних силових енергетичних установок та суднових технічних засобів; нормативні та технічні інструкції з ремонту силових енергетичних установок та суднових технічних засобів; методи оцінки технічного стану, надійності та довговічності суднових машин та механізмів, суднового устаткування; експлуатацію систем внутрішньо-суднового зв'язку; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), запобігання зіткненню суден (МППСС), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ), про вантажну марку тощо; вимоги Міжнародних санітарних правил; Галузеву угоду між Мінтрансом України й профспілкою; організацію вахтової служби; правила та інструкції судновласника; умови колективного договору (трудового контракту), аварійно-рятувальну справу; дії машинної команди в забезпеченні живучості в машинному відділенні; організацію робіт під час судноремонту; основи економіки, організації праці; трудове законодавство.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує безаварійну й надійну роботу головної енергетичної установки та допоміжних механізмів, допоміжних котлів, суднових технічних засобів і систем судна. Їх правильну експлуатацію, своєчасний якісний ремонт. Контролює готовність технічних засобів судна до дії. Здійснює контроль за правильною експлуатацією й технічним обслуговуванням суднових силових установок (дизелів, паросилових і газотурбінних) та рефрижераторних установок. Забезпечує підтримування машинного устаткування, систем та служб у безпечному стані, з'ясовує причини несправності та здійснює керівництво щодо усунення пошкоджень. Забезпечує експлуатацію, перевірку, викриття несправностей, ремонт та утримання у робочому стані електричного устаткування та електронного обладнання керування силовою енергетичною установкою. Планує роботу та складає графіки технічного обслуговування та ремонту суднових технічних засобів. Організовує безпечне проведення ремонтних робіт. Керує службою технічної експлуатації. Здійснює організацію режиму праці та відпочинку членів машинної команди, розстановку їх за вахтами та підрозділами, контроль обліку робочого часу. Складає розклад за сигналами тривоги для машинної команди, розробляє плани та керує діями екіпажу в забезпеченні живучості в машинному відділенні під час навчання або аварії на судні. Здійснює своєчасне пред'явлення судна та його технічних засобів для огляду органами технічного нагляду механічної частини. Забезпечує складання ремонтних відомостей суднових технічних засобів та здійснює контроль за якістю ремонтних робіт, що виконуються береговими підприємствами, судновими ремонтними бригадами, судновими спеціалістами. Контролює своєчасне постачання судна аварійним майном, інвентарем, матеріальними та змінними запасними частинами механічної частини й забезпечує їх правильне зберігання. Здійснює контроль за витрачанням та обліком пального, мастила та котлової води. Забезпечує надійну експлуатацію рятувальних засобів та обладнання судна, протипожежної системи та інших систем безпеки. Отримує інформацію щодо осадки, остійності та напруги корпусу судна. Перед відходом судна в рейс перевіряє готовність до плавання суднової енергетичної установки та технічних засобів. Керує особисто діями вахти в машинному відділенні під час входу судна до порту, виходу із порту, виконання швартовних операцій, проходу вузькостей та каналів. Забезпечує швидке й точне виконання команд, що подаються з ходового містка. Контролює проведення заходів, що запобігають замерзанню технічних засобів та систем судна при низьких температурах зовнішнього повітря. Розподіляє за узгодженням із капітаном обов'язки всього екіпажу щодо організації робіт під час постановки судна на ремонт. Веде та подає судновласнику встановлену звітну документацію з технічної експлуатації судна та стану суднових технічних засобів. Стежить за веденням машинного журналу. Здійснює контроль за виконанням нормативних вимог із забезпечення охорони людського життя та захисту природного навколишнього середовища.