Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Помічник керівника", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи в системі безпеки: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: основи чинного законодавства; постанови, накази, розпорядження, положення, нормативні та інші керівні документи, що стосуються питань організації безпеки підприємств; технічні засоби охорони об'єктів підприємства та правила їх використання; порядок проведення службових розслідувань по фактах порушення режиму безпеки; організацію робіт при виникненні екстремальних ситуацій; правила внутрішнього розпорядку; правила та керівні документи з питань охорони природного навколишнього середовища; правила та норми охорони праці, протипожежного захисту; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює організацію безпеки та режиму охорони підприємства. Забезпечує захист виробничої, господарської, фінансової, комерційної діяльності підприємства, його матеріально-технічних цінностей та інформаційної бази, життєво важливих об'єктів від протиправних актів, що спрямовані на навмисне (ненавмисне) нанесення підприємству матеріального та морального збитку. Вживає заходів щодо попередження і припинення: актів тероризму, пограбування та насилля, що спрямовані проти колективу підприємства. Веде роботу з профілактики та боротьби зі злочинністю та корупцією. Впроваджує заходи з своєчасного припинення спроб проведення диверсій і саботажу. Проводить роботу з належного використання та зберігання майна і грошових коштів. Організовує взаємодію служби безпеки зі спеціалізованими службами та підрозділами міста у разі виникнення екстремальних ситуацій. Здійснює контроль перепускного режиму та підтримує встановлений порядок на території підприємства. Контролює в'їзд, виїзд та рух транспорту на території підприємства. Розробляє заходи з удосконалення, оновлення технічних засобів, необхідних для якісної охорони підприємства. Проводить службові розслідування за фактами порушення режиму безпеки. Бере участь у складанні оперативних планів у разі виникнення екстремальних ситуацій. Забезпечує та контролює проведення навчань з особистим складом служби безпеки.