Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Повірений морський", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією помічника капітана або стивідора: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази та інші керівні документи, що стосуються обслуговування суден в порту, виконання вантажно-розвантажувальних робіт на суднах; нормативні акти Кодексу торговельного мореплавства України; вимоги Міжнародної конвенції про вантажну марку; основи морського права, умови проформ чартерів, Міжнародні правила тлумачення термінів "Інкотермс", "Мінімальні норми ЮНКТАД для суднових агентів"; положення Митного кодексу України; нормативні акти, що стосуються комерційної експлуатації та технічного забезпечення суден; обов'язкову постанову порту, звід звичаїв порту; національні й міжнародні правила, кодекси та стандарти стосовно безпечного навантаження, розвантаження, розміщення, кріплення та перевезення вантажів, враховуючи небезпечні; правила перевезення вантажів на суднах; організацію й технологію виконання вантажно-розвантажувальних робіт; технічні норми та правила завантаження суден; розрахунок кількості вантажу за осадкою судна; англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для ведення листування, ділового і побутового спілкування та оформлення документів; основи економіки; організацію праці та управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує своєчасне, якісне та безпечне виконання навантаження, розвантаження судна за замовленням капітана або представника судновласника. Контролює складання вантажного плану та стежить за його виконанням. Перевіряє комплектацію, маркування та готовність вантажу до навантаження. Стежить за укладанням вантажу, сепарацією. Контролює або проводить розрахунок остійності судна. Стежить за роботою стивідорів та тальманів. Здійснює особистий контроль за оформленням документів на вантаж. Забезпечує захист прав і майнових інтересів судновласника та надання допомоги з одержання вантажу. Сприяє прискоренню ремонту судна, його бункерування та постачання. Виконує різноманітні доручення судновласника або капітана, у тому числі надає допомогу з оформлення заяви про морський протест та інші документи. Веде встановлену документацію.