Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Механік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи в складі машинної команди для отримання диплома механіка (суднового) суден із традиційно обслуговуваним або періодично безвахтово обслуговуваним машинним відділенням - не менше 6 місяців. Екзаменаційні випробування за вимогами щодо компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання диплома про посадову кваліфікацію та інших документів. Періодичне підвищення й підтвердження кваліфікації.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, правила, інструкції, нормативні та інші керівні документи з безпечної експлуатації суднових засобів та систем, організації суднової служби; будову й дію головної енергетичної установки й допоміжних механізмів, котлів і технічних засобів, які забезпечують їх роботу, суднових автоматизованих парогазоенергетичних установок, суднових пристроїв, систем та засобів автоматизації, інструкції з їх експлуатації й ремонту; основні принципи несення вахтової служби; правила та нормативні документи Регістру судноплавства України або іншого класифікаційного товариства, яке здійснює технічний нагляд за судном; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо; способи перевірки рівня води в котлах та необхідні дії у разі порушення нормального рівня; процедури безпеки та аварійні процедури; перехід від дистанційного автоматичного до місцевого керування системами; правила користування ручними та іншими вимірювальними і випробувальними інструментами та обладнанням, виявлення та усунення несправностей відповідно до вимог інструкцій; методи безпеки та невідкладні дії, які необхідно виконати у випадку пожежі або інциденту; суднову електротехніку, електричне устаткування та електронне суднове обладнання; основи систем автоматики, приладів і керування; правила експлуатації суднових перетворювачів, генераторів та їх систем керування; аварійно-рятувальну справу; суднові системи пожежогасіння; англійську мову в обсязі, що дозволяє використовувати технічні посібники та виконувати обов'язки механіка; правила, способи та технічні засоби виживання на морі; методи надання першої допомоги на суднах; основи економіки та організації праці; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує надійну безпечну роботу та технічне обслуговування суднових машин, механізмів та устаткування, що впливають на безпеку експлуатації судна. Несе безпечні ходові машинні вахти та стоянкові. Організовує належне несення вахтової служби в машинному відділенні. Стежить за дотриманням установленого режиму роботи головної енергетичної установки й допоміжних механізмів, парових котлів, насосних систем і систем керування, які пов'язано з ними. Забезпечує швидке й точне виконання команд, що подаються з ходового містка. Вживає відповідних заходів у разі виявлення несправностей у роботі механізмів і установок у машинному й котельному відділеннях. Контролює виконання робіт, які проводяться судновими та береговими працівниками з технічного обслуговування й ремонту суднових механічних і електричних установок та устаткування. Стежить за правильним та економним використанням палива, мастильних та інших матеріалів під час вахти. Забезпечує подачу електроенергії та пари споживачам. Стежить за рівнем води в ллялах машинних приміщень. Виконує приймання, відкачування та перекачування баласту, а також відкачування води із трюмних ллял за вказівкою вахтового помічника капітана. Вживає заходів щодо запобігання видаленню за борт забрудненої води та сміття в заборонених місцях. Забезпечує постійну готовність до дії засобів забезпечення живучості судна, а також необхідних технічних засобів у випадку тривоги. Використовує в разі потреби пристрої та обладнання для спуску рятувальних та чергових шлюпок на воду. Веде машинний журнал. Здійснює контроль за належним порядком та чистотою в машинних приміщеннях. Забезпечує дотримання правил охорони праці та протипожежної безпеки в машинно-котельному відділенні. Здійснює контроль за виконанням нормативних вимог щодо забезпечення охорони людського життя на морі та захисту природного навколишнього середовища.