Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Механік вантажного району", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатацією перевантажувальної техніки: для бакалавра - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, нормативні та інші керівні документи, що стосуються експлуатації перевантажувальної техніки; правила технічної експлуатації та ремонту підйомно-транспортного та перевантажувального устаткування морських портів; види та форми технічної документації, обліку та звітності, правила їх оформлення; основи економіки, організації праці й управління; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує безаварійну, безпечну, високоефективну роботу перевантажувальної (вантажно-розвантажувальної) техніки для механізаторів (докерів-механізаторів) та робітників із технічного обслуговування перевантажувальної техніки. Ознайомлюється зі змінно-добовим планом щодо розстановки перевантажувальної техніки, з розпорядженням щодо зміни механіків групових та електромеханіка. Отримує інформацію від працівників із технічного обслуговування та ремонту про технічний стан перевантажувальної техніки. Перевіряє наявність механізмів, які знаходяться на оперативному зберіганні. Приймає зміну від змінного механіка та проводить інструктаж із питань охорони праці робітникам зміни з технічного обслуговування та ремонту перевантажувальної техніки, перевіряє наявність у них кваліфікаційних посвідчень. Здійснює приймання та видавання машин та механізмів у відповідності до правил технічної експлуатації та до установленого в порту порядку. Контролює механізаторів (докерів-механізаторів), які працюють у зміні, щодо виконання ними робіт з огляду, змащення та заправлення перевантажувальної техніки. Забезпечує максимальне використання перевантажувальної техніки, не допускаючи її простоювання з технічних причин. Проводить заміну перевантажувальної техніки, що вийшла із ладу, вживає заходів щодо усунення несправностей та пуску її в експлуатацію. Інформує осіб, які відповідають за справний технічний стан перевантажувальної техніки про несправності та неполадки. Утримує місця зберігання перевантажувальної техніки в чистоті та відповідно до вимог правил пожежної безпеки. Проводить добір та встановлення на перевантажувальну техніку змінних вантажозахоплювальних пристроїв. Забезпечує перевірку щодо справного технічного стану перевантажувальної техніки для роботи наступної зміни.