Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Інструктор легководолазної справи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Стаж роботи за професією водолазного фахівця - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: нормативні акти, правила, положення та інші керівні документи з питань організації та проведення водолазних, аварійно-рятувальних та підводних робіт; організацію та технологію проведення водолазних робіт; будову та правила безпечної технічної експлуатації водолазного устаткування та спорядження; медичні норми та показники безпечних умов праці водолазів; основи економіки та трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує виконання підводних водолазних робіт. Надає практичну допомогу водолазам в організації водолазної служби. Контролює підготовленість спеціалістів із питань водолазної справи, безпечного користування водолазним устаткуванням та спеціальним водолазним спорядженням під час виконання водолазних робіт. Бере участь у розробленні заходів щодо поліпшення організації виконання водолазних робіт. Веде облік персоналу водолазів, здійснює контроль за їх використанням та завантаженням. Бере участь у медичних комісіях із переосвідчення водолазів. Веде технічний контроль за комплектністю та справністю водолазного спорядження та устаткування. Бере участь у розробленні нормативно-технічної документації водолазної справи. Навчає водолазів правилам облаштування та безпечного використання водолазного устаткування та спорядження й засобів виконання водолазних робіт. Бере участь у розробленні планів з організації водолазних робіт в аварійно-рятувальних операціях.