Категорія - Фахівці |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Інспектор портового нагляду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією помічника капітана: для бакалавра - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

Знає та застосовує у діяльності: правила, розпорядження та інструкції з питань безпечної стоянки суден біля причалів порту; вимоги міжнародних конвенцій щодо запобігання забрудненню із суден, охорони природного навколишнього середовища тощо; правила технічної експлуатації гідротехнічних споруд порту; допустимі навантаження на причали; обов'язкові постанови порту; Положення про державну морську лоцманську службу; Типове положення про службу регулювання руху суден; місцеві правила плавання; навігаційне та гідрографічне устаткування акваторії порту; правила та порядок виконання дій, які пов'язані зі швартуванням суден; команди та сигнали, що подаються із судна та з берега; англійську мову (морську специфіку); основи економіки; організації праці та управління.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює нагляд за дотриманням порядку на території та акваторії порту, а також на суднах, що стоять біля причалів порту. Стежить за позицією, переміщенням та розстановкою суден і плавзасобів, за своєчасною підготовкою причалів до приймання суден та плавзасобів, за справним станом швартовних та відбійних пристроїв, за правильним використанням суднами гідротехнічних споруд. Перевіряє розрахунки завантаження, остійності та подовжньої міцності судна. Контролює виконання екіпажами суден нормативних вимог, правил, розпоряджень та інструкцій, що стосуються безпеки плавання та стоянки в порту, правил запобігання забрудненню моря. Проводить опломбування осушувальних систем. Контролює виконання правил плавання в районі дії обов'язкових постанов порту. Керує роботами берегових матросів під час швартування.